All Content

Europejska Polityka Rolna – Wszystkie artykuły

1 - 12 z 12

Atlas rolny, czyli w prosty sposób o koniecznych zmianach w polityce rolnej

Relacja

Europejska polityka rolna wymaga zrównoważenia pod względem środowiskowym i społecznym oraz szerokiej debaty publicznej. Taka zmiana jest możliwa pod warunkiem, że unijne fundusze wspierać będą przede wszystkim te gospodarstwa, zwłaszcza małe i średnie, które dbają o naturę, produkują zdrową żywność i utrzymują wartościowe miejsca pracy. 

Ewa Jakubowska-Lorenz

Publiczne środki na publiczne usługi

Relacja

Demonstracja „Wir haben es satt!” (Mamy tego dość!) na rzecz bardziej zrównoważonego rolnictwa od dziewięciu lat gromadzi nieprzebrane tłumy. W tym roku wzięli w niej udział przedstawiciele i przedstawicielki Koalicji Żywa Ziemia. 

Ewa Jakubowska-Lorenz, Agnieszka Makowska

Potrzebujemy ofensywy jakości

Wywiad

Wspólna polityka rolna jest ściśle powiązana z ochroną środowiska i przyrody. Mimo to na działania na tych obszarach nie płyną prawie żadne środki unijne. W poniższym wywiadzie ekspert ds. rolnictwa Martin Häusling podsumowuje wspólną politykę rolną państw członkowskich.

Inka Dewitz

Czy wiemy co jemy i co jeść będziemy?

Relacja

Wyzwania stojące przed współczesnym rolnictwem, przemiany zachodzące na wsi i reforma WPR wymagają uruchomienia szerokiej debaty publicznej, uważają środowiska zabiegające o zrównoważony rozwój.

Ewa Jakubowska-Lorenz, Alina Pogoda

Zwierzęta na papieskim stole

Komentarz

Wobec problemu przemysłowej hodowli nie wystarczy powiedzieć, że „niepotrzebne cierpienie jest złe” – trzeba jasno wskazać, co nim jest. Dzisiejszej skali eksploatacji zwierząt nie da się usprawiedliwić chrześcijańską myślą. Warto przyjrzeć się temu, co papież Franciszek rzeczywiście powiedział o zwierzętach w „zielonej encyklice”.

Ida Nowak

Zrównoważona polityka rolna - wybór czy konieczność?

W jakim kierunku chcemy rozwijać polską wieś? Czy chcemy wielkich monokulturowych farm przemysłowych czy może jest to równia pochyła, na końcu której czai się katastrofa ekologiczna i społeczna, a ostatecznie także żywnościowa? Odpowiedź na te pytania dotyczy nas wszystkich.

 
Ruta Śpiewak

Ratujmy nasze gleby!

Zdrowe gleby są niezbędne do żywienia ludzi i walki z głodem. Barbara Unmüßig wzywa do zwrócenia uwagi na rosnące zagrożenie dla jednego z najważniejszych zasobów naszej planety.

Barbara Unmüßig

Nasiona sprawiedliwości

Nasiona powinny z powrotem stać się dobrem wspólnym. Modele typu open source przywracają możliwość uprawy dużej liczby odmian i gatunków.

Barbara Unmüßig

Program Europejska Polityka Rolna

Od początku 2018 r. uruchomiliśmy w Warszawie Program Europejska Polityka Rolna. Ze względu na planowaną w Unii Europejskiej reformę Wspólnej Polityki Rolnej, będziemy prowadzić działania, mające na celu rozpoczęcie debaty i wymiany poglądów pomiędzy różnymi aktorami na temat skutków i koniecznych usprawnień obecnie funkcjonującej WPR. 

Ewa Jakubowska-Lorenz