Zielony Nowy Ład Społeczny

Zielony Nowy Ład Społeczny

Zielony Nowy Ład Społeczny
15 maja 2014 Redakcja: Bartłomiej Kozek, Dariusz Szwed, Beata Maciejewska
Green European Foundation
Bezpłatnie
Miejsce publikacji: Warszawa
Data publikacji: 2012
Liczba stron: 108
Język publikacji: Polski

"W Polsce nierówności społeczne się pogłębiają, powiększa się też przepaść między korzystającymi ze stałego wzrostu gospodarczego państwa a tymi, którzy czują, że nie zyskali w wyniku transformacji ustrojowej.

Rozwarstwienie polskiego społeczeństwa zradykalizowało scenę polityczną (…). Klasycznym przykładem napięć społecznych jest ostry spór polityczny o reformę emerytalną (podniesienie wieku emerytalnego do 67. roku życia). Setek tysięcy młodych ludzi żyjących za granicą bądź rozważających emigrację nie sposób uznać za sensowne rozwiązanie problemu „straconego pokolenia” młodych w Polsce. Rosnąca liczba imigrantów w kraju potrzebuje łatwiejszego dostępu do systemu socjalnego i programów integracyjnych, byśmy mogli stworzyć otwarte społeczeństwo równych szans. Ostatnio zaprezentowane przez premiera Tuska propozycje zmian w polityce rodzinnej to jedynie mały krok na długiej drodze budowania bezpiecznego klimatu dla polskich rodzin.

Dla trzech współpracujących ze sobą fundacji niniejszy zbiór artykułów stanowi kontynuację prac zapoczątkowanych w 2010 r. publikacją GEF-u [Green European Foundation] o znaczeniu Zielonego Nowego Ładu dla Polski – Zielony Nowy Ład w Polsce. Strategia promowana m.in. przez europejskich Zielonych oznacza zasadniczy zwrot ku bardziej zrównoważonej, opłacalnej produkcji i konsumpcji, z myślą o poszanowaniu fizycznych ograniczeń naszej planety oraz redukcji nierówności wewnątrz społeczeństw i między nimi. Jej idea opiera się na trzech filarach: innowacyjnym przemyśle, prawach społecznych i ponownej regulacji makroekonomicznej”. Fragment publikacji Nowy Zielony Ład społeczny.

Spis treści:

Wstęp s. 5

I. EWOLUCJA POLITYKI SPOŁECZNEJ
Ryszard Szarfenberg
Wprowadzenie do polityki społecznej s. 7
Bartłomiej Kozek
Wymiar społeczny Zielonego Nowego Ładu s. 15

II. POLITYKA SPOŁECZNA WOBEC WYBRANYCH GRUP
Bartłomiej Kozek
Osoby młode s. 23
Rafał Bakalarczyk
Osoby starsze s.35
Maria Skóra
Mieszkanki i mieszkańcy obszarów wiejskich s. 47
Monika Zima-Parjaszewska
Osoby z niepełnosprawnościami s. 61
Emilia Jaroszewska
Imigrantki i imigranci s. 73

III. ZIELONA EUROPA SPOŁECZNA
Marije Cornelissen
Praca w zrównoważonej polityce społecznej s. 87
Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen, Karima Delli,
Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Sven Giegold, Tatjana Żdanoka
Zieloni w Parlamencie Europejskim o polityce społecznej s. 93

Redakcja, autorzy i autorki s. 103

Wydawca i partnerzy s. 105

0 Komentarze

Dodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz