Pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę

Minął już rok od rozpoczęcia brutalnej wojny Rosji przeciwko Ukrainie.
Analizy i komentarze

Feministyczna Polityka Zagraniczna

Na początku marca ministra spraw zagranicznych RFN Annalena Baerbock wspólnie z ministrą rozwoju Svenja Schulze przedstawiły wytyczne feministycznej polityki zagranicznej i rozwoju. To kamień milowy na drodze do zwiększenia równouprawnienia i współudziału jednostek na całym świecie.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony! Zachęcamy do zapoznania się z profilem Fundacji, zrealizowanymi projektami i nadchodzącymi aktywnościami. Fundacja działa w obszarze czterech programów: Demokracja & Prawa Człowieka, Energia & Klimat, Europa & Sprawy Międzynarodowe oraz Europejska Polityka Rolna.

Jako fundacja polityczna wspieramy rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspólne przedsięwzięcia z organizacjami pozarządowymi, dlatego zachęcamy do współpracy, korzystania z naszego dorobku, udziału w projektach, a przede wszystkim propagowania zielonych idei i działań.

Aktualności

Nasze tematy

Nasze Publikacje

Orientalizacja we współczesnej Polsce

Na Wschodzie bez zmian?

Orientalizacja jest rodzajem dyskursu służącym do „definiowania” kultur, religii, narodów lub grup społecznych poprzez użycie w negatywnym sensie pojęcia „Wschód” (Orient) wraz z przypisanymi do niego stałymi cechami i w opozycji do „Zachodu” (Okcydent). Zahacza o kwestie władzy – nie tylko w wymiarze politycznym, ale i tożsamościowym. Przyjmuje wiele form, od radykalnych do miękkich. Czasem łączy się z innymi uprzedzeniami czy stereotypami, przez co nabiera charakteru hybrydowego. Jest świadoma albo nieuświadomiona. Celem raportu jest przedstawienie zjawiska orientalizacji w polskim dyskursie publicznym poprzez analizę wybranych, reprezentatywnych artykułów, prac historycznych i popularnonaukowych opublikowanych w ostatnich latach.

Obwarzanek uzbrojony_okładka

Obwarzanek uzbrojony

Raport „Obwarzanek Uzbrojony: Perspektywa dla Polski” powstał we współpracy Instytutu Krytyki Politycznej z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie. Pierwotny model ekonomii obwarzanka został uzupełniony o cele mające stanowić odpowiedź na potrzebę odporności państwa i osób obywatelskich na agresję militarną w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jak argumentuje autor raportu – Michał Sutowski, działania ukierunkowane na rozwój bioróżnorodności i opartej o OZE suwerenności energetycznej państw, wzmocnią także ich odporność w obliczu ataku zbrojnego. Postulowane rozwiązania zostały omówione w oparciu o pięć kluczowych obszarów polityk publicznych.

pakiet_miejskiej_odpornosci_okladka

Pakiet Miejskiej Odporności

Raport Pakiet Miejskiej Odporności powstał we współpracy Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie z CoopTech Hub. Publikacja przedstawia model spółdzielni rozwojowej, pozwalającej wykorzystać i rozwijać lokalne zasoby – materialne oraz społeczne. Rozwiązanie to opiera się na trzech filarach: wspólnej własności, współinwestowaniu i współzarządzaniu. Raport omawia przykłady miejsc, w których udało się stworzyć modelowe statuty dla spółdzielni rozwojowych: Dąbrowy Górniczej i Konina. Rozwiązania przedstawione w publikacji są efektem warsztatów oraz spotkań z mieszkańcami i mieszkankami tych miast.

Co z tym mięsem
Pamiętniki
W zielonej Ukrainie… Bariery i szanse powojennej odbudowy
Polsko-Niemiecki Okrągły Stół na temat Polityki Wschodniej

Europa & Sprawy Międzynarodowe

Demokracja & Prawa Człowieka

Energia & Klimat

Europejska Polityka Rolna