Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony! Zachęcamy do zapoznania się z profilem Fundacji, zrealizowanymi projektami i nadchodzącymi aktywnościami. Fundacja działa w obszarze czterech programów: Demokracja & Prawa Człowieka, Energia & Klimat, Europa & Sprawy Międzynarodowe oraz Europejska Polityka Rolna.

Jako fundacja polityczna wspieramy rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspólne przedsięwzięcia z organizacjami pozarządowymi, dlatego zachęcamy do współpracy, korzystania z naszego dorobku, udziału w projektach, a przede wszystkim propagowania zielonych idei i działań.

Aktualności

Nasze tematy

Nasze Publikacje

Atlas pestycydów 2024

Atlas pestycydów 2024

Atlas pestycydów 2024 to obszerny przegląd aktualnej wiedzy naukowej i danych o pestycydach stosowanych w rolnictwie, ich wpływie na środowisko i ludzkie zdrowie oraz o alternatywnych sposobach ochrony roślin. W publikacji omówione są również globalne zależności i nierówności związane z handlem pestycydami.
Miejska energetyka obywatelska

Miejska energetyka obywatelska

Raport jest owocem projektu „Zielona transformacja miast — miejskie obywatelskie elektrownie OZE”, zrealizowanego przez CoopTech Hub we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie. Celem publikacji jest przedstawienie szeregu możliwości i modeli tworzenia społeczności energetycznych w obszarach miejskich, które mogą przyczynić się do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w produkcji energii, jak również wzmacniać lokalne społeczności i ich zaangażowanie w transformację energetyczną.
Broszura

Zaangażuj się, czyli jak skutecznie zgłaszać uwagi do planów ochrony

Broszura ma na celu w przystępny oraz zwięzły sposób omówić postanowienia kluczowych obowiązujących aktów planistycznych dotyczących działań na rzecz ochrony przyrody. Publikacja powstała, aby zachęcić jak najwięcej zainteresowanych osób do współuczestniczenia oraz współtworzenia wspomnianych planów, poprzez przedstawienie najważniejszych niezbędnych formalności.
Czy jest między nami chemia?
Co z tym mięsem
Pamiętniki
Polsko-Niemiecki Okrągły Stół na temat Polityki Wschodniej
5th German-Polish Roundtable on the East
W zielonej Ukrainie… Bariery i szanse powojennej odbudowy

Europa & Sprawy Międzynarodowe

Demokracja & Prawa Człowieka

Energia & Klimat

Europejska Polityka Rolna

Edycja 2023

Transatlantic Media Fellowship

Już po raz trzeci wsparliśmy dziennikarzy i dziennikarki podczas podróży studyjnych do USA. Polecamy Wam teksty, wywiady i analizy, które powstały w ich ramach.   

Placeholder Image for Video Content