dr hab. Przemysław Sadura
profesor na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

W latach 2019-2020 visiting scholar w UCL School of Slavonic and East European Studies w Londynie, gdzie prowadził badania społeczności imigranckich. Kurator Instytutu Krytyki Politycznej. Autor m.in. (ze Sławomirem Sierakowskim) badań „Polityczny cynizm Polaków” i "Koniec hegemonii 500plus". Wraz z Sylwią Urbańską jest autorem reportażu badawczego z granicy polsko-białoruskiej Tam, gdzie ich zbierają i „gonią” z powrotem.