Ost/Wschód: Polsko-niemieckie debaty o Wschodzie

Ideą przewodnią polsko-niemieckiego okrągłego stołu organizowanego przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Deutsch-Russischer Austausch e.V.  przy wsparciu Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej jest debata między polskimi i niemieckimi ekspertami, aktywistami społecznymi, naukowcami, dziennikarzami, dyplomatami i urzędnikami na temat polityki wschodniej.
Jaka jest polityka Polski i Niemiec wobec Wschodu? Jakie powinny być odpowiedzi Unii Europejskiej na najbardziej palące wyzwania stojące przed Wspólnotą w relacjach ze Wschodem?

 

Wsparcie Zachodu dla Ukrainy stanowi kluczową kwestię, która zadecyduje o wyniku wojny.  Raport “Europe and the war in Ukraine: DE-PL-UKR perspectives” opublikowany w ramach projektu „Ost/Wschód: Polsko-niemieckie debaty o Wschodzie", realizowanego we współpracy z Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Austausch e.V, oraz przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, to zbiór ośmiu esejów uznanych niemieckich, polskich i ukraińskich ekspertów i ekspertek na temat różnych wymiarów wojny. Teksty przedstawiają m.in. jej wpływ na ukraińską gospodarkę, konsekwencje rosyjskiego neoimperializmu i kremlowskiej propagandy oraz omawiają kwestię polityki tożsamości i pamięci. Autorzy odwołują się m.in. do sytuacji bezpieczeństwa w Europie, także w kontekście historycznej zmiany zachodzącej obecnie w niemieckiej polityce zagranicznej.

Publikacja do pobrania

Podcast

Polsko-Niemiecki Okrągły Stół na temat Polityki Wschodniej
Zobacz wszystkie odcinki

Debaty z 2020 roku

Pierwsza debata: Ost/Wschód: Polskie i niemieckie spojrzenie na Wschód

Druga debata: Jaką rolę odgrywa Białoruś w polityce wschodniej Niemiec i Polski?

Trzecia debata: Polskie i niemieckie spojrzenie na Ukrainę i konflikt w Donbasie

Czwarta debata: Rosja i Chiny w Europie Wschodniej. Spojrzenie z Niemiec i Polski.