Kobiety dla klimatu

Kobiety dla klimatu to przedsięwzięcie realizowane wspólnie
przez Fundację im. Heinricha Bölla w Warszawie oraz Instytut Spraw Publicznych od 2020 r.

W 2022 bohaterkami projektu było 10 kobiet działających na terenach wiejskich jako rolniczki, założycielki kooperatyw, lokalnych inicjatyw, dbające o rolnictwo przyjazne środowisku i krótkie łańcuchy dostaw.
Druga edycja została zrealizowana przez dotychczasowych partnerów przy współpracy z EIT Food Poland.  

Pokazując historie aktywistek klimatycznych i rolniczek działających w Polsce na rzecz środowiska i klimatu, chcemy wskazać ich sukcesy, ale też wyzwania, z jakimi się mierzą. Chcemy przy tym pokazać ogromną siłę, determinację i sprawczość kobiet w walce na rzecz klimatu i bioróżnorodności.
Mamy nadzieję, że będzie to inspiracja dla innych kobiet, które już działają lub myślą o włączeniu się w taką aktywność.

Placeholder Image for Video Content
Na całym świecie na skutek nierówności płci kobiety w większym stopniu niż mężczyźni odczuwają konsekwencje zmian klimatycznych. Jako grupa szczególnie dotknięta negatywnymi zjawiskami związanymi z tymi zmianami, ale też zatroskana o przyszłość, kobiety bardzo aktywnie włączają się zarówno w przeciwdziałanie katastrofie klimatycznej, jak i w procesy adaptacji do zachodzących zmian.

Poznaj wszystkie bohaterki projektu Kobiety dla klimatu

Placeholder Image for Video Content