Feministyczna Polityka Zagraniczna

Nasza Fundacja uznaje równouprawnienie oraz uwzględnienie perspektywy płci za jeden z priorytetów swojej działalności. A promowanie feministycznej polityki zagranicznej od dawna stanowi jedno z flagowych przedsięwzięć naszego Przedstawicielstwa w Warszawie.

Na początku marca ministra spraw zagranicznych RFN Annalena Baerbock wspólnie z ministrą rozwoju Svenja Schulze przedstawiły wytyczne feministycznej polityki zagranicznej i rozwoju. Dokument strategiczny zatytułowany „Shaping Feminist Foreign Policy” stanowi kamień milowy na drodze do zwiększenia równouprawnienia i współudziału jednostek na całym świecie.

Specjalnie dla Was zebraliśmy jej highlighty.

10 wytycznych feministycznej polityki zagranicznej

Analizy, komentarze,opinie