Dossier: Transatlantic Media Fellowship

W programie Transatlantic Media Fellowships wspieramy zaangażowane dziennikarstwo i udzielamy stypendium dla dziennikarzy na podróż do Stanów Zjednoczonych i napisanie relacji w jednym z trzech priorytetowych dla Fundacji obszarów: polityka klimatyczna i energetyczna, demokracja i prawa człowieka oraz polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. Współparcujemy przy tym z naszym biurem w Waszyngtonie. 

Stypendyści 2019

Energia & Klimat

Agata Skrzypczyk jest dziennikarką, mówczynią oraz kierowniczką projektów specjalizującą się w odnawialnej energii i zrównoważonym rozwoju. Zdobyła doświadczenie jako kierowniczka projektów pracując  w  przemyśle energetycznym w Danii, Kanadzie i Polsce. Jest współtwórczynią strony REO.pl, gdzie publikuje teksty na temat rynków energetycznych i ekologicznych technologii w różnych krajach. Występując w audycjach radiowych, na konferencjach i  zgromadzeniach promuje demokrację energetyczną oraz rolę obywateli w przekształcaniu systemu energetycznego.

W ramach TMF zajmowała się m. in. tematami wokół transformacji energetycznej w Środkowym Zachodzie oraz rolą kobiet w rozwoju sektora odnawialnych energii.

Demokracja & Prawa człowieka

Anna Kiedrzynek jest dziennikarką polskiego wydania Newsweeka. Jej teksty ukazywały się również na łamach wiodących polskich dzienników, np. Gazety Wyborczej i Dziennika Gazety Prawnej. Poza dziennikarstwem prasowym zajmowała się także produkcją treści wideo.  W 2015 r. zdobyła cenne doświadczenie jako stypendystka programu The Gabriel García Márquez Fellowship in Cultural Journalism w Kolumbii.  Tematy, o których pisze, to m.in. prawa człowieka, zjawisko migracji, polityka Stanów Zjednoczonych, ubóstwo i  wykluczenie społeczne. Dla hbs będzie pisała o kobiecej i feministycznej osłonie oddolnej próby odrodzenia demokracji amerykańskiej w erze Trumpa.

W ramach TMF Anna zajmowała się m. in. tematami wokół transformacji energetycznej w Środkowym Zachodzie oraz rolą kobiet w rozwoju sektora odnawialnych energii.

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa

Adam L. Reichardt jest redaktorem naczelnym anglojęzycznego dwumiesięcznika  New Eastern Europe, poświęconego Europie Środkowej i Wschodniej. Jako dziennikarz pisał dla takich pism jak Res Publica NowaIndex on CensorshipThe Atlantic Counciloraz Politico. W roku 2014 znalazł się na liście 100 największych innowatorów w regionie, „New Europe 100”, sporządzanej przez Google, Financial Times i Fundację Res Publica. Adam w szczególnym stopniu interesuje się kampaniami dezinformacyjnymi, stosunkami międzynarodowymi oraz kwestiami bezpieczeństwa.

Jego relacje będą skupione na tematach związanych z społeczną percepcją rosyjskiej ingerencji w amerykańską demokrację oraz poparciem dla multilateralnej współpracy w ramach NATO.

Stypendyści 2018

            Energia & Klimat

Europa & Sprawy Międzynarodowe