Wojciech Jakóbik
Redaktor naczelny portalu biznesalert.pl

Artykuły Wojciecha Jakóbika były publikowane w polskich oraz zagranicznych mediach, m.in. na łamach EURACTIV i New Eastern Europe. Sekretarz redakcji Spraw Międzynarodowych, naukowego kwartalnika wydawanego przez Polską Akademię Nauk.