Placeholder Image for Video Content

Państwo na granicy

 Migracje zmieniają polskie społeczeństwo i przynoszą ze sobą nowe wyzwania – dla osób, które migrują oraz dla społeczności przyjmujących. Polska jest zarówno pierwszym przystankiem na drodze do innych krajów Unii Europejskiej, jak i miejscem, w którym pozostaje się przez dłuższy czas lub którego nie można opuścić. W projekcie „Państwo na granicy” w ramach naszej współpracy z magazynem kulturalnym Dwutygodnik spoglądamy na migracje z wielu perspektyw, starając się dostrzec aspekty, którym w debacie publicznej nie poświęca się wystarczającej uwagi.  

O tym, czy kryzys migracyjny jest jeden, czy jest ich wiele, jak kształtują się narracje dotyczące uchodźczyń/uchodźców, o osobistych zaangażowaniach i wieloznaczności słowa „granica” z Barbarą Klicką rozmawiają:

Olga Hund – pisarka i tłumaczka, autorka książek „Łyski liczą do trzech” oraz „Psy ras drobnych”,
i
Piotr Kubkowski – kulturoznawca i historyk kultury, adiunkt w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Nasze wcześniejsze projekty

Program Publicystyczny Böll Talks

Europa, praworządność, demokracja, prawa człowieka, prawa kobiet i mniejszości seksualnych, równość płci, ochrona klimatu i sprawiedliwa transformacja - to część obszarów naszego fundacyjnego działania. O nich i wielu innych sprawach rozmawiamy z uczestnikami i uczestniczkami życia politycznego i społecznego w Polsce i Europie. Wszystkie odcinki.

Böll Talks z dr Hanną Machińską

Z rozmowy z dr Hanną Machińską dowiecie się m.in.: Jaki wpływ na społeczeństwo będzie mieć ciągłe naruszanie zasad praworządności? Jak radzimy sobie – jako państwo i jako społeczeństwo – z napływem uchodźców z Ukrainy? Jak długo będziemy w stanie pomagać? Dlaczego dzielimy osoby uchodźcze na te, których prawa uznajemy, które wpuszczamy do kraju, i na te, którym praw odmawiamy, które wyrzucamy do kraju rządzonego przez dyktaturę? Dlaczego pushbacki – pomimo stwierdzenia ich nielegalności oraz niehumanitarności przez sądy polskie i międzynarodowe – dalej są stosowane przez Straż Graniczną? Jak wygląda sytuacja osób przetrzymywanych w zamkniętych ośrodkach dla uchodźców? Dlaczego przypominają one częściej więzienia niż placówki przystosowane do potrzeb osób, które doświadczyły tortur, wojny czy prześladowań?

dr Hanna Machińska - prawniczka, nauczycielka akademicka, działaczka społeczna, była zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. 29 kwietnia 2022 r. otrzymała tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Zurychu  

Böll Talks #20 | dr Hanna Machińska - Fundacja Heinricha Bölla

video-thumbnail Watch on YouTube

Böll Talks z Martą Górczyńską

Podczas rozmowy z Martą Górczyńską przyjrzymy się trwającej od sierpnia katastrofie humanitarnej na polsko-białoruskim pograniczu, która z każdym tygodniem przybiera na sile. Dowiemy się o tragicznej sytuacji osób, które przez nielegalne pushbacki utknęły w zimnych i gęstych lasach wschodniej Polski. Zapytamy o to, jakie procedury powinny być wszczęte wobec każdej osoby, która także w sposób nieuregulowany przebywa na terytorium Polski, a także jakie prawa i umowy międzynarodowe zobowiązują Polskę do przestrzegania tych procedur? Dlaczego nie widzimy zdecydowanej reakcji Unii Europejskiej na obecny kryzys uchodźczy na jej wschodniej granicy? Wreszcie, co my możemy zrobić, by pomóc?

Marta Górczyńska – prawniczka zajmująca się ochroną praw człowieka, specjalistka w zakresie ochrony praw uchodźców, migrantów i ofiar handlu ludźmi, działaczka związaną m.in. z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, a obecnie z Grupą Granica, która pomaga uchodźcom na granicy polsko-białoruskiej.

Böll Talks #12 | Marta Górczyńska - Fundacja Heinricha Bölla

video-thumbnail Watch on YouTube