Migracja i świat

Migracja jest rzeczywistością nas wszystkich, niezależnie od tego, w jakim miejscu mieszkamy. Powodów i czynników jest wiele: od sytuacji politycznej i konfliktów zbrojnych w różnych regionach świata, poprzez katastrofy naturalne i inne ekstremalne zjawiska spowodowane zmianą klimatu, aż po złożone procesy społeczno-ekonomiczne i zmieniające się wzorce kulturowe w ramach globalizacji. Choć liczba napływających do Europy uchodźców i migrantów w ostatnim czasie chwilowo znacząco spadła, nasz kontynent z pewnością pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc docelowych globalnej migracji. Jest to raczej sytuacja przejściowa, ponieważ prognozy uwzględniające wszystkie w/w przyczyny ruchów migracyjnych wskazują przede wszystkim na spadającą atrakcyjność miejsc pochodzenia osób migrujących względem Europy, co podkreśla konieczność dalszych działań i regulacji w drodze ku wspólnej i spójnej polityce unijnej w tym obszarze. Europa potrzebuje nowych i spójnych rozwiązań w tej kwestii, które pogodzą jej fundamentalne wartości z interesami poszczególnych społeczeństw, ale także świadomości tego, że pożądane przez wielu wewnątrzeuropejskie migracje są inną stroną tego samego medalu. Warto więc przyjrzeć się im uważnie, bez nadmiernych obaw i w jak największym kontakcie z tą różnorodnością, którą on współtworzy.

Exilium – wystawa, warsztaty i spektakl

Exilium jest naszym projektem autorskim, który realizujemy we współpracy z doświadczonym trenerkami/trenerami oraz aktorkami i aktorami. Zawiera on bogatą ofertę rozmaitych, bezpłatnych działań edukacyjnych poświęconych migracjom, prowadzonych przez doświadczoną kadrę trenerską. Skierowana jest ona w pierwszej kolejności do młodzieży szkolnej, ale także do studentów i kadry pedagogicznej. Jesteśmy otwarci na współpracę ze szkołami, ale także uczelniami, domami kultury czy bibliotekami. Nasi trenerzy wraz z warsztatami gościli w dużych miastach takich jak: Warszawa, Katowice, Kraków, Gdańsk oraz Łódź, ale także w mniejszych jak Bytom, Rybnik, Bielsko-Biała, Wodzisław Śląski, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Zabrze, Tarnowskie Góry czy Gliwice. W przeciągu 2 lat przeprowadzili 56 warsztatów, podczas których przeszkolili około 1400 osób. Zaufały nam licea, szkoły gimnazjalne, zawodowe, podstawowe oraz o profilu plastycznym, integracyjny, sportowym czy społecznym. Oprócz szkół gościliśmy także na Uniwersytecie Śląskim czy w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiejw Łodzi.

Gert Röhrborn, prowadzący projekt EXILIUM dotyczący migracji - Fundacja Heinricha Bölla

video-thumbnail Watch on YouTube

"Pomiędzy" - film dokumentalny Marty Bogdańskiej i Mayi Teryaki

"Pomiędzy" - film dokumentalny Marty Bogdańskiej i Mayi Teryaki - Heinrich Boell Stiftung Warszawa

video-thumbnail Watch on YouTube
Desi pochodzi z małej wioski w Tybecie i zawsze chciała się kształcić. Elmi uciekł przed wojną domową w Somalii, z dnia na dzień, tak jak stał. Kim przyjechał z Wietnamu na wymianę naukową do Polski i został. Miriam z rodziną opuściła Syrię, by szukać schronienia przed szalejącą wojną i przemocą. Zoi, pochodząca z Krymu, przyjechała na studia, i po aneksji Krymu nie czuje, że to jest jeszcze jej dom. Pięć osób o niezwykłej energii i sile w intymnym portrecie na tle współczesnej Polski.

Premiera filmu dokumentalnego "Pomiędzy", Marty Bogdańskiej i Mayi Teryaki - Heinrich Boell Stiftung Warszawa

video-thumbnail Watch on YouTube
20 czerwca, w Światowy Dzień Uchodźców i Uchodźczyń Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie zorganizowała pokaz filmu dokumentalnego "Pomiędzy" zrealizowanego przez Mayę Teryaki i Martę Bogdańską. Dwoje bohaterów filmu - Desi Kunsa, studentka sztuki operatorskiej w łódzkiej filmówce oraz Elmi Abdi, prezes Stowarzyszenia Somalijskiego Rzeczpospolitej Polskiej - zaszczyciło pokaz swoją obecnością. W prowadzonej przez Joannę Marię Stolarek, dyrektorkę warszawskiego biura Fundacji, rozmowie znalazła się przestrzeń na pytania o przysłowiową polską gościnność, rolę mediów w kształtowaniu pozytywnego stosunku do inności i korzyści płynące z różnorodności społeczeństw.

Kompendium: Czego dowiedziecie się o migracji z projektu Exilium?

Poznajcie naszych trenerów i trenerki

Mamadou Diouf, trener w projekcie EXILIUM - Fundacja Heinricha Bölla

video-thumbnail Watch on YouTube

Maya Teryaki, trenerka w projekcie EXILIUM - Fundacja Heinricha Bölla

video-thumbnail Watch on YouTube

Paweł Średziński, trener w projekcie EXILIUM - Fundacja Heinricha Bölla

video-thumbnail Watch on YouTube

Marta Bogdańska, trenerka w projekcie EXILIUM - Fundacja Heinricha Bölla

video-thumbnail Watch on YouTube

Exilium- Projekt fotograficzny

Mahasneh, jedna z uchodźczyn uwieczniona w wystawie Exilium

Exilium - Wskażcie nam drogę gorzkiego wygnania

Projekt fotograficzny Marty Bogdańskiej stanowi próbę spojrzenia na los uchodźców i uchodźczyń przez pryzmat losu pojedynczej osoby. Zbiór trzydziestu portretów zaprasza do refleksji nad problematyką migracji, ich przyczynami i naszą odpowiedzią na związane z nimi globalne wyzwania.

Katalog wystawy

Debata o uchodźstwie i pomocy humanitarnej, finisaż wystawy Exilium cz. 1 - Heinrich Boell Stiftung Warszawa

video-thumbnail Watch on YouTube

Debata o uchodźstwie i pomocy humanitarnej, finisaż wystawy Exilium cz. 2 - Heinrich Boell Stiftung Warszawa

video-thumbnail Watch on YouTube

Debata o uchodźstwie i pomocy humanitarnej, finisaż wystawy Exilium cz. 3 - Heinrich Boell Stiftung Warszawa

video-thumbnail Watch on YouTube

Szkolimy/Edukujemy

Od lat także współpracujemy z innymi polskimi organizacjami pozarządowymi, aby z najnowszą wiedzą dot. migracji i integracji dotrzeć nie tylko do młodzieży, a również do innych, kluczowych grup społecznych i zawodowych, takich jak policja czy urzędnicy. Poniżej prezentujemy wybrane działania z tego zakresu.

Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych

Publikacja Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka powstała przy wsparciu m.in. Fundacji im. Heinricha Bölla wskazuje, w jaki sposób, zgodnie z prawem, można w Polsce przyjmować uchodźców, zapewnić legalny pobyt i pracę czy możliwość rejestracji biznesu oraz dostęp do edukacji i pomocy społecznej.
Równość i różnorodność w szkole

Równość i różnorodność w szkole

Dyskutujemy

Regularnie organizujemy i uczestniczymy w konferencjach i seminariach, które mogą się stać forami międzysektorowej i międzynarodowej dyskusji na temat ważnych zagadnień związanych z migracją i integracją, np. z obszaru prawa migracyjnego, procesów gospodarczych i zmian klimatu. Zależy nam przede wszystkim na tym, aby głos polskich organizacji pozarządowych i samorządów wyraźnie wybrzmiał zagranicą.

Gra na czas w polityce migracyjnej Unii Europejskiej.

„Konsekwencje kryzysu migracyjnego dla Niemiec i Unii Europejskiej”. Sprawozdanie z konferencji

Prezentacja "Cudzoziemcy-przedsiębiorcy, cudzoziemcy-pracodawcy"

Prezentacja "Cudzoziemcy-przedsiębiorcy, cudzoziemcy-pracodawcy" - Heinrich Boell Stiftung Warszawa

video-thumbnail Watch on YouTube

Cudzoziemcy-pracownicy, szanse i wyzwania

Panel 2 "Cudzoziemcy-pracownicy, szanse i wyzwania" - Heinrich Boell Stiftung Warszawa

video-thumbnail Watch on YouTube

Sytuacja cudzoziemców na polskim rynku pracy w kontekście zmian migracyjnych

Panel 1 "Sytuacja cudzoziemców na polskim rynku pracy w kontekście zmian migracyjnych" - Heinrich Boell Stiftung Warszawa

video-thumbnail Watch on YouTube

Cudzoziemcy-pracodawcy

Panel 3 "Cudzoziemcy-pracodawcy" - Heinrich Boell Stiftung Warszawa

video-thumbnail Watch on YouTube

Analizujemy

Tworzymy i popularyzujemy wiedzy ekspercką, zapraszamy do współpracy osoby z dziedziny nauki, publicystki i sztuki oraz oddajemy głos migrantkom i uchodźcom. Nasze publikacje są dostępne elektronicznie i na podstawie licencji Creative Commons. Zapraszamy do ich jak największego rozpowszechniania. Jeśli istnieją także w wersji papierowej, to można się do nas zgłaszać z prośbą o udostępnienia egzemplarzy.  

Lesbos (Greece), support for refugees

Działania Komisji Europejskiej wobec kryzysu migracyjnego

Unia Europejska, Niemcy i Polska w obliczu globalnych wyzwań migracyjnych

Niemcy a kryzys wywołany napływem uchodźców – geneza, reakcje i wyzwania

Polska i kryzys migracyjny okiem uchodźczyni

Banksy Clacton-on-Sea mural. "Migrants not welcome! Go back to Africa! Keep off our worms!"

Troska, strach, wrogość. Dyskurs o uchodźcach i migrantach w Polsce i Niemczech

Inicjatywa Fanów z Oldenburga. Stadion z napisami "Uchodźcy mile widziani"

Polityka integracyjna Brandenburgii - prawo i dobre praktyki

Nasze publikacje

Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych

Publikacja Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka powstała przy wsparciu m.in. Fundacji im. Heinricha Bölla wskazuje, w jaki sposób, zgodnie z prawem, można w Polsce przyjmować uchodźców, zapewnić legalny pobyt i pracę czy możliwość rejestracji biznesu oraz dostęp do edukacji i pomocy społecznej.

Berlińska antologia o uchodźcach

Międzynarodowy Festiwal Literacki w Berlinie i centrala Fundacji im. Heinricha Bölla zaprosiły 22 autorki i autorów z 15 krajów do zgłaszania wierszy, esejów i  utworów  prozatorskich poświęconych losom uchodżców.  Perspektywy ujęte w antologii dostępnej po angielsku i niemiecku są tak różnorodne jak osobiste motywacje i doświadczenia osób poszukujących w Europie azylu.