Tajniki prawa migracyjnego i uchodźczego – przewodnik dla instytucji publicznych

Graffiti "Migracja to nie zbrodnia"
Teaser Image Caption
Graffiti

W dyskusji o przyjmowaniu uchodźców do Polski najbardziej słychać głosy negatywnie nastawionych do kwestii solidarnej polityki migracyjnej. Niezależnie od tego, na podstawie już obowiązujących przepisów w kraju nad Wisłą legalnie przebywają cudzoziemcy, a instytucje publiczne są zobowiązane do wypełniania konstytucyjnego obowiązku równego traktowania i wsparcia w dochodzeniu swoich praw.

Gert Röhrborn

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wraz z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie realizują projekt szkoleniowy skierowany do osób pracujących w organach państwowych, które mają kontakt z cudzoziemcami (informacja prasowa w "Rzeczpospolitej"). Ze względu na duże zainteresowanie i zapotrzebowanie urzędów, zaszła potrzeba kontynuacji podobnych działań zainicjowanych przez HFPC w 2015 roku.

Zajęcia polegają na przedstawieniu kompleksowych informacji dotyczących procedur uzyskania formalnej zgody na zamieszkanie w Polsce. Funkcjonariusze, którzy często nie posiadają specjalistycznej wiedzy i nie orientują się w ciągłych zmianach w tej materii, poznają aktualne reguły przyjmowania migrantów i uchodźców, wydawania decyzji o legalizacji pobytu i zatrudnienia. Dzięki spotkaniom potrafią wyjaśnić obcokrajowcom, jak można zarejestrować działalność gospodarczą, korzystać z pomocy społecznej, włączyć dzieci w system edukacji. Program bazuje na przepisach polskiego prawa uchodźczego i migracyjnego oraz przedstawia:

  • definicje związane z migracją,
  • zasady wjazdu na terytorium Polski,
  • przepisy dotyczące metod legalizacji pobytu,
  • postępowania w sprawach o udzielenie ochrony międzynarodowej i w przypadku braku odpowiedniego zezwolenia,
  • zaświadczenia wydawane cudzoziemcom.

Ekspercki zespół Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przeprowadził już kilka seminariów m.in. dla Urzędu Miasta St. Warszawy i Komendy Powiatowej Policji w Mońkach. Do końca roku odbędą się jeszcze trzy szkolenia dla Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Uczestniczący w projekcie pozytywnie oceniają zakres merytoryczny, chętnie rozwiązują prezentowane przez trenerów kazusy i wnoszą interesujące, praktyczne zagadnienia wynikające z doświadczeń codziennej pracy z migrantami.

W ramach projektu zaktualizowano podręcznik „Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych” (do pobrania), który przystępnie nakreśla często trudne i zawiłe procesy związane z pobytem w Polsce osób innych narodowości. Stanowi on również kompendium, które w uporządkowany sposób prezentuje kluczowe przepisy i zasady przyznania prawa do pobytu w Polsce. Uczestnicy szkoleń uważają, że publikacja będzie przydatna w ich pracy, szczególnie przy bezpośredniej obsłudze i weryfikacji zapytań oraz informowaniu obcokrajowców o ich uprawnieniach.