Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych

Bezpłatnie

W państwach Unii Europejskiej trwa dyskusja, w jaki sposób państwa mają podzielić się przyjęciem migrantów, w tym uchodźców, którzy już znaleźli się na terytorium Europy: to uchodźcy z Syrii, Afryki, Afganistanu, Pakistanu, Czeczenii i Tadżykistanu. Do Polski przyjeżdżają i są obecni migranci poszukujący pracy, głównie z Ukrainy.

Kolejne wydanie podręcznika dla funkcjonariuszy publicznych „Cudzoziemcy w Polsce” zostało przygotowane przez Program Bezpłatnej Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przy wsparciu m.in. Fundacji im. Heinricha Bölla. Publikacja wskazuje, w jaki sposób, zgodnie z prawem, można w Polsce przyjmować uchodźców, zapewnić legalny pobyt i pracę czy możliwość rejestracji biznesu oraz dostęp do edukacji i pomocy społecznej.

"Kiedy patrzę na podręcznik, wiem, że polski system prawny i administracyjny jest przygotowany na przyjęcie i akomodację migrantów, w tym tych, którzy uciekają przed prześladowaniami, poszukują bezpiecznego schronienia. Rynek pracy jest otwarty i chętnie przyjmie nowych pracowników. A zatem zmieńmy filozofię – przyjmujmy [uchodźców]! Człowiek, który znajduje możliwości legalnego funkcjonowania w społeczności nie jest niebezpieczny. Ostatnie ataki w Polsce na obcokrajowcy pokazują, że to cudzoziemcy są zagrożeni. Jeszcze raz zmieńmy filozofię – pokażmy społeczeństwu sens przyjmowania migrantów i potępiajmy agresje wobec nich. Mamy w Polsce warunki – ten podręcznik jest przewodnikiem."

Fragment wstępu dr hab. Irena Rzeplińska, prof. INP PAN

Product details
Date of Publication
2016
Publisher
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Number of Pages
164
Licence
Language of publication
Polski
ISBN / DOI
978-83-62245-59-8
Spis treści

Słownik.....9

I Rozdział – cudzoziemcy w Polsce – zjawiska i charakterystyka kulturowa wybranych grup.......13

II Rozdział – wizy i przekraczanie granicy polskiej.........35

II Rozdział – zezwolenie na pobyt czasowy............54

IV Rozdział – zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE  i zezwolenie na pobyt stały......69

V Rozdział – status uchodźcy i ochrona uzupełniająca...... 84

VI Rozdział – zgoda na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgoda na pobyt tolerowany....... 101

VII Rozdział – nielegalny pobyt cudzoziemca na terytorium Polski..... 119

VIII Rozdział – fakty i mity na temat uchodźców, relokacji i przesiedlenia cudzoziemców do polski...... 136

Podstawowe akty prawne........ 150

Tags