Aleksandra Janowska
Kierowniczka Programu Demokracja i Prawa Człowieka

Aleksandra studiowała prawo i literaturoznawstwo w Polsce, Ukrainie i Niemczech. W Warszawie i Berlinie zdobyła doświadczenie w międzynarodowych projektach edukacji historycznej i politycznej oraz zajmowała się kulturą pamięci w Niemczech, Izraelu i Europie Wschodniej. W Fundacji Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość) przez trzy lata współtworzyła programy pilotażowe wzmacniające prawa człowieka oraz inspirujące do krytycznej refleksji nad historią. Interesuje się możliwościami zwalczania współczesnych form dyskryminacji i marginalizacji wykraczającymi poza klasyczne formaty edukacyjne.

Contact

aleksandra.janowska@pl.boell.org

Tel. +48 22 44 01 336
Języki: polski, angielski, niemiecki, rosyjski, ukraiński