Dlaczego warto poznawać świat?

Poznawanie świata czyni nas odporniejszymi na medialne zniekształcenia. Podróżując, zdobywamy wiedzę, widzimy jak wygląda życie w innych zakątkach naszego globu uczymy się historii i kultury innych narodów, poznajemy różnorodność środowisk. Spotykamy innych od nas ludzi, poznajemy ich historie,  ich spojrzenie na świat, ich codzienne życie.

Dlaczego warto poznawać świat?

Gdyby nasi przodkowie nie poznawali świata, wyglądałby on dziś inaczej. Eksploracja nowych terenów pozwoliła im zobaczyć jak różnorodna jest nasza planeta, poznać odmienne środowiska, nowe możliwości życia, i osiedlić się w odległych zakątkach Ziemi. Gdyby ludzie  nie chcieli poznawać świata, nie powstałyby mapy, nie znaliby innych kultur i języków, nie byłoby komunikacji między różnymi grupami, nie byłoby przepływu towarów.

Kant sądził, że „wszelkie poznanie wywodzi się z doświadczenia”, a „poznania zmysłowe i rozumowe uzupełniają się wzajemnie, prowadząc do poznania i zrozumienia prawdy”. Dawniej, kiedy nie było radia ani telewizji ludzie uczyli się świata poprzez doświadczanie go wszystkimi zmysłami, czyli empirycznie poprzez wzrok, słuch, węch, dotyk i smak. W dzisiejszych czasach zdominowanych przez ekrany, to wzrok i słuch grają główną rolę w poznawaniu świata. Informacje przekazywane w mediach tworzą pewien obraz świata, innych krajów i ludzi, którego większości ludzi nie może sprawdzić przez  osobiste doświadczenie. Gdy medialna kreacja zastępuję nam bezpośrednie doświadczenie, rodzą się uprzedzenia, na przykład wobec uchodźców z Azji, czy Afryki.  Mogliśmy niedawno obserwować, jak  obraz uchodźcy zmieniał się pod wpływem schematów, jakimi się stosowały różne kanały informacyjne. Osoby uciekającej przed wojną, szukającej ochrony zaczęto pod wpływem mediów postrzegać jako zagrożenie dla krajów Europy i ich mieszkańców.

Poznawanie świata czyni nas odporniejszymi na te medialne zniekształcenia. Podróżując, zdobywamy wiedzę, widzimy jak wygląda życie w innych zakątkach naszego globu uczymy się historii i kultury innych narodów, poznajemy różnorodność środowisk. Spotykamy innych od nas ludzi, poznajemy ich historie,  ich spojrzenie na świat, ich codzienne życie. Oddychamy innym powietrzem, jemy inne potrawy, stąpamy po innej ziemi, jeździmy innymi środkami transportu, słuchamy innych języków. Dzięki takim doświadczeniom możemy lepiej zrozumieć, jak wygląda świat, jakie zachodzą w nim procesy społeczne i polityczne, możemy zrewidować swoje uprzedzenia na temat innych krajów, nauczyć się czegoś nowego poprzez obserwację i przez rozmowę z różnymi od nas ludźmi. Także nie wyjeżdżając możemy poznać inny świat i innych ludzi. Musimy się tylko na takie spotkania otworzyć.

Poznawanie świata wzbudza w nas także ciekawość i otwartość. Przebywając w różnorodnych miejscach adaptujemy się, przyzwyczajamy. To, co znamy jest nam bliższe i daje nam poczucie bezpieczeństwa. Jesteśmy bardziej skłonni okazać innym zrozumienie oraz sympatię. Dzięki poznawaniu świata weryfikujemy posiadaną wiedzę i dokonujemy zmian w swoich podejściu do obcych kultur i środowisk. Tak więc otwórzmy się na świat i jego mieszkańców.