Maya Teryaki
psycholożka, edukatorka
Maya Teryaki

Pochodzi z wielokulturowej rodziny. Mama jest Polką, a ojciec Syryjczykiem. Urodziła się w Syrii i tam spędziła pierwsze lata swojego dzieciństwa, po czym na stałe przeprowadziła się całą rodziną do Polski. Rodzice wszczepiali w nią pasję do wędrówek, zabierając ją w różne rejony świata. Fascynacja innymi krajami, krajobrazami i kulturami pozostała jej do dziś. Z zawodu jest psycholożką, przez wiele lat prowadziła warsztaty z psychoedukacji dla dzieci i młodzieży z zakresu: radzenia sobie ze stresem, umiejętności interpersonalnych, integracji, rozwiązywania konfliktów, przeciwdziałania przemocy, uzależnień. Ponadto pracowała jako terapeutka zajęciowa z osobami niepełnosprawnymi. Psychologiczne spojrzenie pozwala jej lepiej zrozumieć świat i nawiązywać bliższe relacje z osobami z różnych kultur i środowisk.

Contributions:

Co to jest tożsamość?