Unia Europejska, Niemcy i Polska w obliczu globalnych wyzwań migracyjnych

Blog

Choć liczba napływających do Europy uchodźców i migrantów w ostatnim czasie spadła, nasz kontynent pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc docelowych globalnej migracji. Europa potrzebuje nowych i wspólnych rozwiązań w tej kwestii.

Zapraszamy do lektury nowych tekstów opublikowanych w ramach German-Polish European Blog. O perspektywę z Polski poprosiliśmy Wojciecha Wilka, eksperta ONZ i prezesa Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM). Spojrzenie niemieckie prezentuje tym razem Vera Hanewinkel z Institute for Migration Research and Intercultural Studies (IMIS) Uniwersytetu w Osnabrück.

Choć liczba napływających do Europy uchodźców i migrantów w ostatnim czasie spadła, nasz kontynent pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc docelowych globalnej migracji. Europa potrzebuje nowych i wspólnych rozwiązań, system dubliński okazał się niewydolny a odwoływanie się do solidarności między krajami członkowskimi zawodne. Autorzy wskazują na konieczność kompleksowych rozwiązań, nowej polityki migracyjnej odpowiadającej także potrzebom starzejącego się europejskiego społeczeństwa i utrzymania rozwoju gospodarczego przez legalne zatrudnianie migrantów.