Exilium - Wskażcie nam drogę gorzkiego wygnania

Mahasneh, jedna z uchodźczyn uwieczniona w wystawie Exilium
Teaser Image Caption
Mahasneh, jedna z uchodźczyn uwieczniona w wystawie Exilium

Konflikt w Syrii jest tylko jednym z miejsc na mapie świata, skąd masowo uciekają ludzie. Inne regiony Bliskiego Wschodu czy Afryki także są źródłem exodusu, jakiego nie doświadczyliśmy już od dawna. Europa nie bez przyczyny jest często celem tych wędrówek, symbolem pokoju, dobrobytu i opieki, jakiej uchodźcy szukają.

Usunięto obraz.Katalog Exilium Marty Bogdańskiej

Usunięto obraz.Informacja prasowa i specyfikacja techniczna - dla osób zainteresowanych wypożyczeniem/wystawieniem Exilium

Projekt Marty Bogdańskiej stanowi próbę spojrzenia na los uchodźców i uchodźczyń przez pryzmat losu pojedynczej osoby. Fotografka odwiedziła Syryjki i Syryjczyków przebywających w Libanie, by uwiecznić to, co udało im się zabrać ze sobą w chwili ucieczki. Pytanie o przedmiot z kraju rodzinnego odwraca skostniałą, często krzywdzącą narrację. Pozwala poznać historię milionów osób na uchodźstwie na świecie uwzględniając ich jednostkowość i indywidualne doświadczenie.

„Tworząc Exilium nie chciałam uprzedmiotawiać bohaterów zamykając ich życia w tabelach danych, stosach dokumentów, milionach raportów. Jako istoty ludzkie, jak powiedziałby Jean-Paul Sartre, mamy skłonność do uprzedmiotawiania innych. Musimy częściej zdawać sobie sprawę z tego, że sam akt opowiadania o innej osobie może stać się krzywdzący i uprzedmiotawiający. Starałam się przekazać ten ułamek opowieści, której wiele osób nie chce znać. Jednak, moim zdaniem, tylko nasza umiejętność słuchania, może uratować nas przed zalewem często mylnych, populistycznych lub wręcz fałszywych stwierdzeń na temat uchodźców.” Marta Bogdańska

Powstały zbiór trzydziestu portretów zaprasza do refleksji nad problematyką migracji, ich przyczynami i naszą odpowiedzią na związane z nimi globalne wyzwania. Europa musi stawić czoła zarówno humanitarnym kryzysom, jak też wewnętrznym nacjonalizmom i rosnącej ksenofobii. Elity polityczne, społeczeństwo obywatelskie i media ponoszą odpowiedzialność za wypracowywanie długofalowych rozwiązań, upowszechnianie ich w debacie publicznej oraz ochronę i poszanowanie praw człowieka, otwartości i różnorodności. A każdy i każda z nas ma wpływ na ten proces.

Wirtualna wystawa z historiami uchodźców i uchodźczyń po angielsku

Mamy nadzieję, że wystawa Exilium Marty Bogdańskiej będzie krokiem ku lepszemu zrozumieniu sytuacji uchodźczyń i uchodźców oraz impulsem do reagowania na ich cierpienie.

Usunięto obraz.

Premiera wystawy nastąpiła 17.03.2016 roku podczas konferencji Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej „Uchodźcy i migranci w Polsce – wyzwania społeczno-kulturowe, pedagogiczne, etyczne”.

Exilium była też wydarzeniem towarzyszącym VIII Kongresu Kobiet w warszawskim Torwarze w dn. 13-14.05.2016 oraz konferencji "Świat pod lupą. Warszawskie Spotkania Międzynarodowe" w dn. 3-4.06.2016 w Muzeum Polin.

Kolejne wernisaże odbywają się się w ramach Światowego Dnia Uchodźcy, który upamiętnia odwagę i siłę uchodźców na całym świecie.  Fundacja Warsaw Initiative for Non Governemental Support (WINGS) zaprasza na prezentacje  wystawy fotograficznej Exilium w dwóch lokalizacjach - Ukraińskim Domu na Muranowie oraz Warsztacie Warszawskim.

Celem powołania Fundacji WINGS jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństw, wspierania i umacniania rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego oraz ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich na świecie i w Polsce. Pragnie ona zainaugurować swoją działalność prezentując i promując wystawę Marty Bogdańskiej. Według organizatorki, projekt Marty Bogdańskiej jest ważnym elementem w dyskusji dotyczącej problematyki uchodźców, migrantów, wielokulturowości, postawy humanitarnej, stosunku do kwestii pomocy osobom poszkodowanym w wyniku konfliktów zbrojnych.  Jest częścią edukacji obywatelskiej skierowanej do szerokiego społeczeństwa, zmusza odbiorcę do zrozumienia sytuacji pojedynczego uchodźcy, refleksji i dyskusji.

- 14-28 czerwca 2016, miejsce: Ukraiński Dom, ul. Zamenhofa 1, wtorek - piątek 14.00-20.00, weekend 10.00-20.00,
- 24 czerwca - 15 lipca 2016, miejsce: Warsztat Warszawski, Plac Konstytucji 4, poniedziałek -piątek 10.00-20.00, weekend 10.00-15.00. Otwarcie o godz. 18:00.

- 23 stycznia -6 lutego 2017, miejsce: MiTo, Waryńskiego 28, poniedziałek-niedziela 8:00-23:00

Zapraszamy do obejrzenia wystawy! Osoby zainteresowane wypożyczeniem wystawy/ jej fragmentów prosimy o kontakt mailowy.

Projekt zrealizowany we współpracy z biurami Fundacji im. Heinricha Bölla w Bejrucie i Warszawie w 2015 roku.

Aktualności na stronach: www.lb.boell.org i www.pl.boell.org.