Prawa człowieka – współczesne wyzwania międzynarodowe

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Bezpłatnie
Place of publication
Warszawa
Date of Publication
2015
Number of Pages
126
Licence
Language of publication
Polski

Procesy międzynarodowe, konflikty wojenne, wzrost autorytaryzmu w państwach ościennych, masowe migracje ludności, rozwój nowoczesnych technologii czy walka z terroryzmem  -  to wszystko ma wpływ na zakres gwarancji praw i wolności jednostki, jak też skuteczność międzynarodowych  instrumentów ochrony.

Celem edukacyjnego projektu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (HFPC),  Fundacji im. Heinricha Bölla i Projekt:Polska było osadzenie debaty o prawach człowieka w kontekście społeczno-politycznych trendów w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie.

W tym celu zorganizowano 12 seminariów, prowadzonych przez ekspertki i ekspertów HFPC i zebranych w raporcie pod redakcją dr. Adama Bodnara wskazując na polityczne imperatywy i instrumenty  uwzględnienia praw człowieka w relacjach zewnętrznych.

Filmowe podsumowania wykładów.

Tematyka wykładów/ artykułów:

 1. Od konferencji w Helsinkach do rosyjskiej ustawy o "zagranicznych agentach" - współczesna historia praw człowieka
  Danuta Przywara - Prezeska Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
   
 2. Kto jest strażnikiem praw człowieka? Prawa człowieka w działalności organizacji międzynarodowych
  dr Adam Bodnar - wiceprezes zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
   
 3. Prawa człowieka a działalność międzynarodowych trybunałów karnych – perspektywa współczesnych konfliktów zbrojnych
  prof. Ireneusz Kamiński - ekspert Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
   
 4. Prawa człowieka jako instrument polityki międzynarodowej - podwójne standardy?
  Dominika Bychawska-Siniarska - koordynatorka programu "Europa Praw Człowieka" w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
   
 5. Prawa człowieka w kontekście transformacji ustrojowej w krajach byłego ZSRR z regionu Europy Wschodniej
  Lenur Kerymov - koordynator międzynarodowych programów edukacyjnych w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
   
 6. Europa jako forteca - współczesne wyzwania dotyczące polityki azylowej w UE w kontekście ochrony praw człowieka
  Karolina Rusiłowicz - prawniczka w Programie Pomocy Prawnej dla Migrantów i Uchodźców w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
   
 7. Czy służby specjalne podlegają kontroli obywatelskiej? Dostęp do informacji publicznej a bezpieczeństwo narodowe w świetle standardów międzynarodowych (Zasady Tshwane)
  Barbara Grabowska-Moroz - koordynatorka programu "Monitoring Procesu Legislacyjnego w Obszarze Wymiaru Sprawiedliwości" Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
   
 8. Władza = odpowiedzialność. Działalność wielonarodowych korporacji a ochrona prawa do prywatności i wolności słowa w internecie
  Dorota Głowacka - koordynatorka Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
   
 9. Odpowiedzialność międzynarodowa za więzienie CIA w Polsce
  Irmina Pacho - koordynatorka Programu Spraw Precedensowych w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
   
 1. Ochrona przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną - jakie wyzwania w Unii Europejskiej?
  dr Dorota Pudzianowska - koordynatorka programu "Artykuł 32" w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
   
 2. Czy Strasburg nas obroni? Wpływ standardów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz dyrektyw unijnych na kształtowanie współczesnego prawa do obrony
  Dr Piotr Kładoczny - koordynator Programu Interwencji Prawnej w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
   
 1. Przyszłość Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
  Marek Antoni Nowicki - Przewodniczący Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka