Prawa człowieka – współczesne wyzwania międzynarodowe

Bezpłatnie

Procesy międzynarodowe, konflikty wojenne, wzrost autorytaryzmu w państwach ościennych, masowe migracje ludności, rozwój nowoczesnych technologii czy walka z terroryzmem  -  to wszystko ma wpływ na zakres gwarancji praw i wolności jednostki, jak też skuteczność międzynarodowych  instrumentów ochrony.

Celem edukacyjnego projektu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (HFPC),  Fundacji im. Heinricha Bölla i Projekt:Polska było osadzenie debaty o prawach człowieka w kontekście społeczno-politycznych trendów w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie.

W tym celu zorganizowano 12 seminariów, prowadzonych przez ekspertki i ekspertów HFPC i zebranych w raporcie pod redakcją dr. Adama Bodnara wskazując na polityczne imperatywy i instrumenty  uwzględnienia praw człowieka w relacjach zewnętrznych.

Filmowe podsumowania wykładów.

Tematyka wykładów/ artykułów:

 1. Od konferencji w Helsinkach do rosyjskiej ustawy o "zagranicznych agentach" - współczesna historia praw człowieka
  Danuta Przywara - Prezeska Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
   
 2. Kto jest strażnikiem praw człowieka? Prawa człowieka w działalności organizacji międzynarodowych
  dr Adam Bodnar - wiceprezes zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
   
 3. Prawa człowieka a działalność międzynarodowych trybunałów karnych – perspektywa współczesnych konfliktów zbrojnych
  prof. Ireneusz Kamiński - ekspert Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
   
 4. Prawa człowieka jako instrument polityki międzynarodowej - podwójne standardy?
  Dominika Bychawska-Siniarska - koordynatorka programu "Europa Praw Człowieka" w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
   
 5. Prawa człowieka w kontekście transformacji ustrojowej w krajach byłego ZSRR z regionu Europy Wschodniej
  Lenur Kerymov - koordynator międzynarodowych programów edukacyjnych w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
   
 6. Europa jako forteca - współczesne wyzwania dotyczące polityki azylowej w UE w kontekście ochrony praw człowieka
  Karolina Rusiłowicz - prawniczka w Programie Pomocy Prawnej dla Migrantów i Uchodźców w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
   
 7. Czy służby specjalne podlegają kontroli obywatelskiej? Dostęp do informacji publicznej a bezpieczeństwo narodowe w świetle standardów międzynarodowych (Zasady Tshwane)
  Barbara Grabowska-Moroz - koordynatorka programu "Monitoring Procesu Legislacyjnego w Obszarze Wymiaru Sprawiedliwości" Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
   
 8. Władza = odpowiedzialność. Działalność wielonarodowych korporacji a ochrona prawa do prywatności i wolności słowa w internecie
  Dorota Głowacka - koordynatorka Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
   
 9. Odpowiedzialność międzynarodowa za więzienie CIA w Polsce
  Irmina Pacho - koordynatorka Programu Spraw Precedensowych w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
   
 1. Ochrona przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną - jakie wyzwania w Unii Europejskiej?
  dr Dorota Pudzianowska - koordynatorka programu "Artykuł 32" w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
   
 2. Czy Strasburg nas obroni? Wpływ standardów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz dyrektyw unijnych na kształtowanie współczesnego prawa do obrony
  Dr Piotr Kładoczny - koordynator Programu Interwencji Prawnej w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
   
 1. Przyszłość Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
  Marek Antoni Nowicki - Przewodniczący Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

 

 

Product details
Date of Publication
2015
Publisher
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Number of Pages
126
Licence
Language of publication
Polski