antydyskryminacja

Feministyczna polityka sieciowa. Perspektywy i pola działalności

Published: 23 marca 2017

Czy technologie cyfrowe i Internet są neutralne wobec użytkujących je kobiet i mężczyzn? Polskie wydanie analizy Instytutu Gundy Werner przedstawia wielowymiarowe podejście do różnych obszarów polityki sieciowej z uwzględnieniem czynników nierówności społecznej.  

Prawa człowieka – współczesne wyzwania międzynarodowe

Published: 3 grudnia 2015

Raport pod redakcją dr. Adama Bodnara podsumowuje cykl seminariów analizujących prawa i wolności człowieka w kontekście unijnych i globalnych procesów politycznych, odpowiedzialności władzy, kontroli obywatelskiej oraz perspektywy równości płci.