Myroslava Keryk
Prezeska pozarządowej organizacji migranckiej Fundacji „Nasz Wybór”

Historyczka, socjolożka, specjalistka w zakresie migracji Ukraińców do Polski.  Koordynatorka projektu w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, redaktorka naczelna miesięcznika „Nash Vybir”. W swojej codziennej pracy łączy projektowanie i realizację działań integracyjnych skierowanych do migrantów w Polsce z projektami badawczymi z zakresu studiów migracyjnych. Jest autorką wielu artykułów i raportów dotyczących sytuacji migrantów ukraińskich w Polsce. Jest członkinią Komisji ds. Migracji działającej pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich RP. Fundacja, którą kieruje, powołała do życia Ukraiński Dom w Warszawie, centrum kulturalno-integracyjne ukraińskiej diaspory w Warszawie.