Kobiety na „zielonej wyspie”. Kryzys w Polsce z perspektywy gender

Bezpłatnie

Na „zielonej wyspie” kryzysu nie widać tylko z rządowej limuzyny. Tymczasem: wzrasta bezrobocie, co trzeci Polak pracuje bez stałej umowy o pracę – to najwięcej w Unii Europejskiej; jak wynika z badań Państwowej Inspekcji Pracy – nie było jeszcze, w historii III RP takiej ilości niewypłacanych pensji (72 tys. przypadków); ponad dwukrotnie, do 190 mln. złotych, wzrosły wypłaty zaległych pensji z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; w skrajnym ubóstwie żyje w Polsce ponad 2 mln osób. Rząd utrzymując mit „zielonej wyspy”, lekceważy propozycje partnerów społecznych, zarówno w opracowywaniu pakietu antykryzysowego, jak i ustalaniu płacy minimalnej. Jak wszędzie na świecie w okresie kryzysu, także w Polsce, nasiliły się nastroje ksenofobiczne i antyimigranckie.

Czy rzeczywiście jest tak, że ogólnoświatowy kryzys ekonomiczny „po równo” dotknął wszystkich? Jaki wpływ kryzys w Polsce ma na tych, którzy nie radzili sobie dobrze już „przed kryzysem”, na właścicielki małych firm, na pracownice supermarketów, a w końcu na każdego z nas – na nasze emerytury, dostęp do opieki, dostęp do podstawowych dóbr? Czy kryzys szczególnie dotknął kobiety?

Product details
Date of Publication
2010
Publisher
Fundacja Feminoteka
Number of Pages
211
Licence
All rights reserved
Language of publication
Polski
Spis treści

1. Wstęp – Anna Czerwińska, Zofia Łapniewska s. 4 2. Wprowadzenie. O lepszy ład społeczny, lepsze społeczeństwo – prof. Tadeusz Kowalik s. 10 3. Analiza wpływu kryzysu gospodarczego na sytuację kobiet w P olsce – dr Zofia Łapniewska s. 19 4. Kobiety w długotrwałym kryzysie – sytuacja zawodów sfeminizowanych okiem działaczek związków zawodowych – Julia Kubisa s. 60 5. Kryzys najbardziej widać w domu – Magdalena Chustecka s. 85 6. Polityka równościowa w kryzysie – Natalia Sarata s. 105 7. Samozatrudnienie – lekiem na całe zło? – Marta Trawińska s. 123 8. Fala kobiet – Edwin Bendyk s. 139 Część druga 9. Kobiety o emeryturach s. 151 10. Historie ko biet s. 160 11. Komentarz Ireny Wóycickiej s. 200 12. Autorki i a utorzy s. 209