Ochrona demokracji w Unii Europejskiej. Studium problemowe.

Liberalne demokracje znajdują się pod presją – zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Populistyczne siły ulokowane po różnych stronach sceny politycznej mamią obietnicami zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa poprzez izolację i silne państwo autorytarne. Unia Europejska również nie jest wolna od tych tendencji, jak widzimy na przykładzie Węgier czy Polski. Dokonuje się tam przebudowy państwa, która ogranicza niezawisłość sądownictwa, w tym trybunałów konstytucyjnych, i niezależność mediów.

Upadek demokracji w jednym z państw członkowskich nie jest problemem narodowym, lecz europejskim. Deficyty demokratyczne w jednym z krajów dotykają istoty Unii i zagrażają podstawom współistnienia jej państw członkowskich.

W jaki sposób UE powinna reagować na upadek demokracji w swoich szeregach? Jak może mu zapobiegać i stać na straży demokratycznego państwa prawa? Niniejsze opracowanie mierzy się z powyższymi pytaniami. Zarysowuje dylemat, z jakim boryka się UE, oraz możliwości jego rozwiązania.

Product details
Date of Publication
czerwiec 2018
Publisher
Fundacja im. Heinricha Bölla
Number of Pages
104
Licence
Language of publication
Polski
ISBN / DOI
ISBN 978-3-86928-171-1