Różowa strefa gospodarki

Bezpłatnie

Fala męskich spóźnień i nieobecności w pracy. Budowa żłobków i przedszkoli jako najważniejszy rządowy priorytet. Lawinowy wzrost wezwań pogotowia ratunkowego przez osoby starsze. Oblężenie szpitali przez osoby z niepełnosprawnościami, które wymagają codziennej opieki. Boom na rynku usług opiekuńczych i związanych ze świadczeniem obowiązków domowych. Ograniczenie liczby godzin spędzanych przez mężczyzn w pracy odpłatnej na rzecz zajęcia się domem. Takie byłyby konsekwencje ogólnonarodowego strajku kobiet, które przestałyby świadczyć nieodpłatną pracę na rzecz domu i rodziny. Oddajemy w Państwa ręce przygotowany przez Fundację H. Boella oraz Fundację Feminoteka raport nt. nieodpłatnej pracy kobiet.

Product details
Date of Publication
2012
Publisher
Fundacja Feminoteka
Number of Pages
62
Licence
All rights reserved
Language of publication
Polski
ISBN / DOI
978-83-62206-40-7
Spis treści

1. Nieodpłatna praca kobiet: różowa strefa gospodarki – Anna Dryjańska 5
2. Dlaczego nieodpłatna praca kobiet?
Kulturowe podłoże nierównomiernej dystrybucji pracy pomiędzy płciami – Danuta Duch-Krzystoszek 12
3. Od „Pani domu” do „Panny NIKT”? Krótka historia niepłatnej pracy kobiet w Polsce – Dobrochna Kałwa, Barbara Klich-Kluczewska 20
4. Kobieta kobiecie nierówna. Zróżnicowanie nieodpłatnej pracy kobiet – Magdalena Chustecka 27
5. Nieodpłatna praca kobiet na rzecz domu i społeczeństwa. Kumulacja barier w trzecim sektorze – Agnieszka Sosińska 38
6. Kobiety i mężczyźni na rynku pracy odpłatnej i nieodpłatnej. Ws ółzależności i napięcia – Izabela Przybysz 47
7. Urodzona niania? Obraz filipińskich gospodyń według biura pośrednictwa pracy i mediów w Czechach  – Pavla Redlová 56
8. Społeczeństwo budżetu deficytowego i marginalizacja opieki, czyli jaki budżet - takie społeczeństwo – Miluš Kotišová 76
9. Praca miłości– Izabela Desperak 101
10. Nieodpłatna praca kobiet w perspektywie narodowej, od milczącego założenia do rozpoznania i uznania – Agnieszka Sosińska, Magdalena Kicińska 110
11. Autorki 120