Ivanna Kyliushyk
koordynatorka Ukraińskiego Domu w Warszawie przy Fundacji „Nasz Wybór”

Doktorantka na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Badaczka polityki migracyjnej, inkluzji i partycypacji cudzoziemców. Współzałożycielka i przewodnicząca Koła Naukowego Doktorantów „Ucrainica”.