Feministyczna polityka sieciowa. Perspektywy i pola działalności

Bezpłatnie

Technologie cyfrowe oraz Internet w coraz większej mierze przenikają naszą rzeczywistość. Ze względu na ich rosnące znaczenie w życiu codziennym, w świecie pracy i w gospodarce, a także w procesach politycznych oraz twórczości kulturalnej i naukowej powstają nowe praktyki społecznościowe, dyskursy i struktury. Ogrom zmian społecznych, inicjowanych przez media cyfrowe, znajduje swoje odzwierciedlenie w obserwowanych obecnie sprzecznościach.

W Internecie powstają nowe, cyfrowe społeczności (Münker 2009), dzięki którym ludzie łączą się i upolityczniają. Zachodnie media oraz politycy i polityczki często podkreślają rolę, którą sieci społecznościowe odegrały podczas arabskiej wiosny. Równocześnie na całym świecie wprowadza się cyfrowe technologie pozwalające inwigilować i kontrolować ludzi. Unia Europejska chce przeforsować prewencyjne gromadzenie danych i finansuje takie projekty jak INDECT. Bezpieczeństwo zapewnia się obecnie na zasadzie „ochrony podstawowych praw obywatelskich”, tzn. akceptując ich ograniczenie.

Otwarte standardy i zasadniczo zdecentralizowana struktura Internetu powodują, że komputery na całym świecie mogą się łączyć, a przepływ informacji jest swobodny. Jednocześnie rośnie władza wielkich koncernów, które w epoce globalnego kapitalizmu muszą w oczywisty sposób szukać dróg umożliwiających im dalszy wzrost zysków. „Swobodny” przepływ informacji oraz dane użytkowników i użytkowniczek stają się zasobami, na których można zarobić.

Znajdujemy się w punkcie, który prawdopodobnie wyznacza przejście do kultury cyfrowej. Na tle naszkicowanych tu sprzeczności wybuchają liczne konflikty na wszystkich płaszczyznach politycznych. Polityka sieciowa staje się znaczącym i spornym polem działań politycznych. Przytoczone wyżej przykłady świadczą o tym, że owe walki polityczne w sieci nie są oderwane od stosunków społecznych. Również założenie, że „wirtualny świat” Internetu jest wolny od wpływów realnego układu sił, szybko okazało się błędne. Ludzie tworzący i wykorzystujący technologie cyfrowe wywodzą się ze świata, który wzdłuż różnych osi jest naznaczony nierównością. W efekcie rozmaite rodzaje dyskryminacji, hierarchii, wykluczeń, ucisku i przemocy są bardzo skuteczne również w cyfrowym wycinku rzeczywistości.

Opracowanie, którego najistotniejsze aspekty tutaj publikujemy, powstało na zlecenie Instytutu Gundy Werner, badającego kwestie feminizmu i demokracji płci. Szkicuje ono założenia queerowo-feministycznej polityki sieciowej, prezentuje podejścia z punktu widzenia polityki płci i opisuje jej obszary z perspektywy feministycznej. 

Oto główne kwestie badawcze:

Jakie punkty zaczepienia istnieją w obszarze polityki sieciowej z perspektywy równości płci i praw osób LGBTQ+? Jakie kręgi tematyczne (np. neutralność sieci, ochrona danych) są szczególnie przydatne w celu zintensyfikowania politycznych działań? Jakie zagadnienia nadają się do (intersekcjonalnych) interwencji?

Product details
Date of Publication
2017
Publisher
Fundacja im. Heinricha Bölla
Number of Pages
25
Licence
Language of publication
Polski
ISBN / DOI
978-83-61340-41-6
Spis treści

1. Wprowadzenie   4
2. Polityka sieciowa   6
2.1. Dostęp do Internetu  8
2.2. Dostęp do treści 10
2.3. Prawa własności 13
2.4. Ochrona danych i sfera prywatna 15
2.5 Cyfrowa sfera publiczna i kultura komunikacji  18
Bibliografia  22