Dossier

Polityka i świat oczami kobiet

Feminizm i demokracja płci są silnie zakorzenione w Fundacji im. Heinricha Bölla. Nasze działania wpisują się równościową tradycję ruchu zielonych. Dla nas feminizm to radykalna zmiana hierarchicznych relacji płci.

Dlatego w naszych działaniach i we współpracy z organizacjami partnerskimi kładziemy szczególny nacisk na uwzględnianie perspektywy płci we wszystkich naszych obszarach zainteresowania i działania, jakimi są: polityka energetyczna i klimatyczna, polityka zagraniczna, rolnictwo oraz demokracja i prawa człowieka.
Szczególnie ważne są dla nas projekty służące wzmacnianiu kobiet oraz budowaniu kompetencji niezbędnych do prowadzenia działalności aktywistycznej.  

 

Placeholder Image for Video Content

Demokracja i Feminizm

Sytuacja ukraińskich migrantek

Sytuacja ukraińskich migrantek w Polsce w czasie COVID-19

Raport Fundacji „Nasz Wybór” wydany we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie dokumentuje, w jaki sposób COVID-19 i środki wprowadzone przez administrację państwową w celu ograniczenia jego rozprzestrzeniania się wpłynęły na migrantki z Ukrainy. Zawiera także listę działań, które – zdaniem autorów i autorek raportu – powinny zostać podjęte przez państwo, wybrane instytucje i organizacje społeczne.

Jak polityka białych bogaczy odchodzi do lamusa.

Żyły w strachu przed deportacją, teraz idą w politykę. Kim są „nieudokumentowane”?

Nasze raporty

Kobiety.WIeś. Klimat. Środowisko

Kobiety. Wieś. Klimat i środowisko

Raport przygotowany przez Instytut Spraw Publicznych we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie. Omawia postawy, wiedzę oraz działania mieszkanek polskiej wsi wobec zjawiska zmiany klimatu i wyzwań środowiskowych, a także wskazuje rozwiązania potrzebne do tego, aby wspierać zrównoważony rozwój polskiej wsi i świadomość środowiskową jej mieszkanek i mieszkańców.

Placeholder Image for Video Content

Aktywizm Kobiecy

Śląsk kobiet: tradycja, aktywność i ekologia

Publikacja opowiada o kobietach na Śląsku, o przemianach ich sposobów myślenia, działania i życia w regionie, którego intensywny rozwój przez dwa stulecia napędzał przemysł ciężki, hutniczy i wydobywczy. Mówi o zmianach społeczno-kulturowych, polityczno-obywatelskich i ekonomiczno-zawodowych zachodzących tu i teraz w życiu mieszkanek Górnego Śląska – o tym, jak je widzą, jak ich doświadczają, jak je czynią. O ich tożsamościach, aktywnościach, rodzinach, ich spojrzeniu na środowisko, ekologię i energetykę.

Placeholder Image for Video Content

Ruchy Antyprzemocowe

Nasze raporty

Sexual and Reproductive Rights

Women’s bodies have regularly been – and still are – the central target of conservative and fundamentalist ideology and praxis. This essay provides analytical background information for critical and controversial debates and motivation to explore political intervention.

Placeholder Image for Video Content

Walka o równość