Dossier

Polityka i świat oczami kobiet

Feminizm i demokracja płci są silnie zakorzenione w Fundacji im. Heinricha Bölla. Nasze działania wpisują się równościową tradycję ruchu zielonych. Dla nas feminizm to radykalna zmiana hierarchicznych relacji płci.

Dlatego w naszych działaniach i we współpracy z organizacjami partnerskimi kładziemy szczególny nacisk na uwzględnianie perspektywy płci we wszystkich naszych obszarach zainteresowania i działania, jakimi są: polityka energetyczna i klimatyczna, polityka zagraniczna, rolnictwo oraz demokracja i prawa człowieka.
Szczególnie ważne są dla nas projekty służące wzmacnianiu kobiet oraz budowaniu kompetencji niezbędnych do prowadzenia działalności aktywistycznej.  

 

Demokracja i Feminizm

Sytuacja ukraińskich migrantek

Sytuacja ukraińskich migrantek w Polsce w czasie COVID-19

Raport Fundacji „Nasz Wybór” wydany we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie dokumentuje, w jaki sposób COVID-19 i środki wprowadzone przez administrację państwową w celu ograniczenia jego rozprzestrzeniania się wpłynęły na migrantki z Ukrainy. Zawiera także listę działań, które – zdaniem autorów i autorek raportu – powinny zostać podjęte przez państwo, wybrane instytucje i organizacje społeczne.

Jak polityka białych bogaczy odchodzi do lamusa.

Żyły w strachu przed deportacją, teraz idą w politykę. Kim są „nieudokumentowane”?

Nasze raporty

Kobiety.WIeś. Klimat. Środowisko

Kobiety. Wieś. Klimat i środowisko

Raport przygotowany przez Instytut Spraw Publicznych we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie. Omawia postawy, wiedzę oraz działania mieszkanek polskiej wsi wobec zjawiska zmiany klimatu i wyzwań środowiskowych, a także wskazuje rozwiązania potrzebne do tego, aby wspierać zrównoważony rozwój polskiej wsi i świadomość środowiskową jej mieszkanek i mieszkańców.

Aktywizm Kobiecy

Śląsk kobiet: tradycja, aktywność i ekologia

Publikacja opowiada o kobietach na Śląsku, o przemianach ich sposobów myślenia, działania i życia w regionie, którego intensywny rozwój przez dwa stulecia napędzał przemysł ciężki, hutniczy i wydobywczy. Mówi o zmianach społeczno-kulturowych, polityczno-obywatelskich i ekonomiczno-zawodowych zachodzących tu i teraz w życiu mieszkanek Górnego Śląska – o tym, jak je widzą, jak ich doświadczają, jak je czynią. O ich tożsamościach, aktywnościach, rodzinach, ich spojrzeniu na środowisko, ekologię i energetykę.

Ruchy Antyprzemocowe

Nasze raporty

Sexual and Reproductive Rights

Women’s bodies have regularly been – and still are – the central target of conservative and fundamentalist ideology and praxis. This essay provides analytical background information for critical and controversial debates and motivation to explore political intervention.

Pobierz

Please select a file format.

pdf mobi

Walka o równość