Kobiety w przestrzeni publicznej: kiedy prywatne staje się polityczne

5th International Gender Workshop
Teaser Image Caption
Międzynarodowy Warsztat Genderowy 2016 w Gruzji

„Dzięki udziałowi w Międzynarodowym Warsztacie Genderowym w 2014 roku zdałam sobie sprawę, że jestem feministką. To wydarzenie poszerza horyzonty i kształtuje osobowość”, oceniła uczestniczka Anna Arganashvili z gruzińskiego NGO Partnership for Human Rights. Co wyróżniło tegoroczną edycję spotkania? Jakie tematy i głosy wybrzmiały w Tbilisi?

Gert Röhrborn

Piąty zjazd w ramach corocznych Międzynarodowych Warsztatów Genderowych  Fundacji im. Heinricha Bölla przeprowadzono pod hasłem „Kobiety w przestrzeni publicznej: kiedy prywatne staje się polityczne”. W dn.  2-4 marca 2016 roku gruzińskie przedstawicielstwo we współpracy z biurami Europy Środkowo-Wschodniej zaprosiło do dyskusji lokalne aktywistki i ekspertki z Armenii, Białorusi, Czech, Niemiec, Polski, Rosji, Ukrainy i Turcji. Poprzednie edycje stałego formatu Fundacji miały miejsce w Tbilisi, Kijowie, Berlinie i Warszawie miały bardziej zamknięty charakter. Natomiast tegoroczne warsztaty  zrealizowano jako otwarte, wspólne wydarzenie edukacyjne-kulturalne dla wszystkich zainteresowanych.

Mimo istotnych różnic wynikających z lokalnej specyfiki i politycznej dynamiki  w wymienionych krajach, omawianie poszczególnych przypadków ujawnia znaczące podobieństwa i ukryte powiązania w obszarze równouprawnienia oraz walki z dyskryminacją i przemocą. Pouczające jest porównanie, przykładowo, bogatej, trzydziestoletniej historii współczesnego tureckiego ruchu feministycznego ze strategiami rosyjskich i ukraińskich dziennikarek i blogerek. Warsztat pozwolił pogłębić wiedzę o sposobach „przemycenia” feministycznych treści w magazynach lifestylowych i mediach społecznościowych, czy też zwalczania karygodnej „tradycji” porywania dziewcząt i zabijania „nieposłusznych” kobiet w Gruzji. Bardzo ciekawe były również wątki dotyczące płciowego wymiaru przestrzeni publicznej na przykładzie nowatorskiej architektury w Austrii i aktywistycznych festiwalów LGBT w Białorusi.      

Usunięto obraz.

Jak funkcjonują kobiety w męskim świecie? Jak można skutecznie działać na rzecz równych szans i antydyskryminacji? Te pytania wyznaczały motyw przewodni owocnych, czasem emocjonalnych obrad. Przy tematach takich jak prostytucja, formy i treści edukacji równościowej oraz mechanizmy równej reprezentacji orędowniczki ewolucyjno-liberalnych i rewolucyjno-lewicowych rozwiązań konkurowały o względy publiczności mocnymi argumentami.

Dużo materiału do refleksji zaoferowały szczególnie uczestniczki panelu prawniczego. Prof. Ulrike Schultz na przykładzie rozwoju orzecznictwa niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego przedstawiła rolę  zmaskulinizowanego środowiska sędziowskiego w urzeczywistnieniu ogólnej zasady równouprawnienia mężczyzn i kobiet w życiu publicznym i prywatnym jako fundamentu powojennej ustawy zasadniczej.

Z kolej prof. Monika Płatek w swojej prezentacji słusznie zwróciła uwagę na to, że prawodawstwo niestety nie działa neutralnie – nie człowiek, a mężczyzna jest punktem odniesienia prawa, a ten przywilej utrzymują siły polityczne, ekonomiczne i społeczno-kulturowe. Jej zdaniem, należy walczyć nie tylko o  przyjmowanie przepisów zgodnych z naczelną zasadą równości,  lecz także dbać o ich przestrzeganie w odpowiednim duchu.  

Relacje ze kulturalnych wydarzeń towarzyszących Międzynarodowemu Warsztatowi Genderowemu można przeczytać w języku angielskim na stronie biura w Tbilisi. Wkrótce zostanie wydania publikacja z artykułami ekspertek i aktywistek uczestniczących w warsztacie.

Program

Panel I: Spaces for Modern Feminist Activism. Moderator: Etuna Nogaideli, Heinrich Böll Foundation South Caucasus.

  • Usunięto obraz.Why feminism today needs intersectionality? - Natia Gvianishvili, Director of Women’s Initiatives Supporting Group (WISG), Georgia.
  • Feminism and Russian media: personal experience and observations - Bella Rapoport, Feminist Journalist, Russia.
  • Watching movies, establishing language: reinforcement of LGBTQ communities in Minsk -Andrei Karpeka, Co-coordinator of Meta-queer Fest in Minsk, Belarus.
  • Targeting gender issues in media - Iryna Slavinska, Journalist, Ukraine.

Panel II: Transforming Feminist Agenda into Politics. Moderator: Gert Röhrborn, Heinrich Böll Foundation Poland

Panel III: Feminist Debates in Academic Spaces. Moderator: Irina Kosterina, Heinrich Böll Foundation Russia.

Panel IV: Gender Equality in Law: Experience and Challenges. Moderator: Tamara Gurchiani, Lawyer, Georgia.

Panel VI: Mobilization of Women’s Groups: Challenges and Setbacks. Moderator: Anna Dovgopol, Heinrich Böll Foundation Ukraine.

Dodatkowa lektura:

"Jesteśmy, ale nas nie ma. Kobiety w polityce międzynarodowej" autorstwa dr Iwony Reichardt.