Równość, wolność i samostanowienie

You are not entitled to my body/ Nie masz orawa do mojego ciała

Mimo niewątpliwego globalnego postępu w zakresie równouprawnienia i planowania rodziny, kobiety nadal nie mogą w pełni korzystać z przyrodzonych „praw do  swobodnego i odpowiedzialnego decydowania o swojej seksualności, w tym o zdrowiu seksualnym i reprodukcyjnym, w sposób wolny od przymusu, dyskryminacji i przemocy”  (Platforma Pekińska).

Wobec tych wyzwań, wiele organizacji prowadzi regularne spotkanie służące wymianie doświadczeń i przedyskutowaniu strategii na rzecz równości i poszanowania mniejszości. W tym celu, Fundacja im. Heinricha Bölla od lat prowadzi własny cykl międzynarodowych warsztatów genderowych (IGW), które podsumowują przydatne antologie (Manifold Angles of Gender, Tbilisi 2013; Overcoming Gender Backlash, Kijów 2014; Anti-Gender Movements on the Rise?, Berlin 2015).

“Miej wyczucie co do polityki i rzeczywistości – bądź rozwiązaniem, nie kolejnym problemem.”

Cytat z prezentacji Mladena Antonijevica Priljeva

Czwarty warsztat z fundacyjnej serii odbył się w dn. 19-20 listopada 2015 roku w Warszawie pod hasłem „All for Equality. Strategies for Mainstreaming Sexual and Reproductive Rights in Central and Eastern Europe”. Koncentrował się na bieżącej ewaluacji procesu Pekin+20, w tym na ocenie wyników i wytycznych ustalonych w 1995 roku w ramach Pekińskiej Platformy Działania i Deklaracji ONZ. Spotkanie stworzyło przestrzeń owocnej debacie między ekspert(k)ami i aktywist(k)ami z Polski, Czech, Rosji, Ukrainy, Gruzji, Armenii i Serbii. Tematyka warsztatu nawiązywała do eseju  “Sexual and reproductive rights”, który podaje analityczne informacje o upolitycznieniu kobiecego ciała, biopolityce i biowładzy oraz wpływie technologii reprodukcyjnych na prawo do samostanowienia.

„62% ankietowanych doświadczyło molestowania w przestrzeni publicznej [w Gruzji], 32% - ponad 10 razy.”

Cytat z prezentacji Alli Parunovej

Prezentacje warsztatu koncentrują się na

  • lokalnych przejawach oporu wobec równouprawnienia

  • aktualnych wydarzeniach i politykach z obszaru praw seksualnych i reprodukcyjnych kobiet

  • metodach wsparcia dla osób z doświadczeniem przemocy.

Zagraniczni goście zapoznali się przy okazji z wynikami wyborów parlamentarnych w Polsce oraz długofalowymi scenariuszami rozwoju sytuacji politycznej z perspektywy równości płci.

„44,6% Polaków i Polek uważa, że społeczność LGBT powinna kontynuować walkę o równe prawa.”

Cytat z prezentacji Marcina Szczepkowskiego

IV Międzynarodowy Warsztat Genderowy został podsumowany podczas okrągłego stołu z reprezentantkami polskich organizacji zajmujących się edukacją antydyskryminacyjną i seksualną (Obserwatorium Równości Płci, Kampania Przeciw Homofobii, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Fundacja STER, Miłość Nie Wyklucza, ASTRA Youth, Amnesty International).

“Homoseksualność w treningach psychoterapeutycznych pozostaje całkowicie ignorowanym tematem."

Cytat z prezentacji Vladimira Miletića

“Celem jest stworzenie wrażliwego na płeć środowiska edukacyjnego, transformacja szkół i przedszkoli w instytucje wolne od seksizmu."

Cytat z prezentacji Olega Maruschenko

“Tak zwane tradycyjne wartości mają fundamentalne znaczenie, nawet dla młodych nauczycieli i nauczycielek."

Cytat z prezentacji Gohar Shahnazaryi

“Ryzyka związane z seksualnością nie są postrzegane jednakowo na całym świecie, mają wymiar polityczny."

Cytat z prezentacji Luci Jarkovskiej

“Osoby transgenderowe reprezentują najbardziej marginalizowaną grupę w Gruzji."

Cytat z prezentacji Natii Gvianishvili

Kolejny warsztat o tytule Women in the public spaces: when Personal becomes Political zostanie zorganizowany w dn. 2-4 marca 2016 roku w Tbilisi, Gruzja.

Panele dyskusyjne (abstrakty prezentacji do pobrania):

  1. Sexual and reproductive rights in Central and Eastern Europe

Boris Denisov and Victoria Sakevich (Russian Federation, RU): The implementation of sexual and reproductive rights in post-Soviet Russia

Natia Gvianishvili (Women's Initiatives Supporting Group, GE) – Usunięto obraz.Transgender persons in Georgia and their access to sexual and reproductive rights

Agata Chełstowska (Gender Equality Observatory, PL): The way to In-Vitro in Poland

  1. Session -  Roots and remedies to gender-based violence

Alla Parunova (Young Greens, GE) - Usunięto obraz. Sexual Harassment in Public Spaces in Georgia: Statement of Power or Invisible Discrimination?

Gohar Shahnazaryan (Center for Gender and Leadership Studies, AM): Usunięto obraz.Structural and Cultural Causes of Gender-Based Violence in Armenia

Jitka Hausenblasova (NGO Gender Studies, CZ): Usunięto obraz.Stopping Cyber-Violence against Women and Men in the Czech Republic

Vladimir Miletić (Association for Mental Health Promotion, SRB): Usunięto obraz.Mental healthcare for LGBT persons in Serbia: challenges and solutions

  1. Session - Education for Equality and self-determination

Oleg Marushchenko (KRONA Gender Informational and Analytical Center, UA): Usunięto obraz.Is non-sexist education possible? Regional experiment in Ukrainian schools and kindergartens

Lucie Jarkovská (Masaryk University Brno, CZ): Usunięto obraz.Gender Equality and Sex Education

Marcin Szczepkowski (Love does Not Exclude, PL): Usunięto obraz.Recent research findings on popular approaches to registered partnerships for non-heterosexual partners

  1. Session – The fight for LGBT rights as a struggle for democracy

Anna Sharygina (NGO Sphere, UA): KyivPride as provocation, reaction and process. Implementation of the right to the freedom of assembly for LGBT people in Ukraine

Igor Yasin (March for Equality, RU): LGBT Life in Russia after the Enactment of the Homophobic Law: How to Fight for Equal Rights

Mladen Antonijevic Priljeva (Forum for Ethnic Relations, SRB): Usunięto obraz.Developing LGBT public policy in transitional systems - the case of Serbia

Zawarte w tekście poglądy i konkluzje wyrażają opinie autorek i autorów i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Fundacji im. Heinricha Bölla.