prawa reprodukcyjne

Czarny protest. W stronę nowego "kompromisu aborcyjnego"?

Jak ocenić znaczenie Ogólnopolskiego Strajku Kobiet? Czy czeka nas nowy „kompromis aborcyjny”? Niniejszy raport opisuje kontekst czarnego poniedziałku, w tym konsekwencje obowiązującej legislacji dotyczącej możliwości przerywania ciąży w Polsce. Ponadto rekonstruuje wydarzenia, które doprowadziły do masowych protestów 3.10.2016, oraz analizuje na bazie różnych źródeł dyskurs ich dotyczący.

Projekt zmiany ustawy o planowaniu rodziny - opinia prawna prof. Płatek

Polska debata publiczna od wielu miesięcy koncentruje się wokół kwestii praw reprodukcyjnych w związku z inicjatywą obywatelską Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji”. Polecamy wnikliwą opinię prawną prof. Moniki Płatek na temat społecznych i politycznych skutków wprowadzenia projektu zakazującego przerywania ciąży.

Raport. 20 lat 20 zmian.

W raporcie „20 lat – 20 zmian” staramy się odpowiedzieć na to pytanie. Czy przez ostatnich 20 lat udało nam się osiągnąć dużo, czy niewiele? Jakie zaszły zmiany? Jakie mamy sukcesy?