Raport. 20 lat 20 zmian.

Bezpłatnie
Pobierz

Please select a file format.

pdf epub mobi

W raporcie skupiłyśmy się przede wszystkim na zagadnieniach, które naszym zdaniem stanowią kamienie milowe, jeśli chodzi o 20 lat transformacji ustrojowej w Polsce z perspektywy kobiet. Wpłynęły na język debaty, na sytuację kobiet, na postrzeganie ich praw i ich miejsca w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym i prywatnym. Dlatego właśnie aborcja, udział kobiet w polityce, przemoc wobec kobiet, feminizacja biedy to obszary, które stały się przedmiotem naszej analizy

Z okazji 20. rocznicy Okrągłego Stołu i przemian ustrojowych w Polsce powstało wiele publikacji próbujących dokonać bilansu i podsumowania 20 lat transformacji. Najważniejszy, z naszej perspektywy, jest raport przygotowany na Kongres Kobiet: „Kobiety
dla Polski. Polska dla Kobiet. 20 lat transformacji 1989-2009”3) składający się z tekstów i analiz ekspertek z poszczególnych
obszarów problemowych: ekonomii, rynków kapitałowych, kultury i sztuki, przemocy, polityki, mediów, zdrowia, organizacji
pozarządowych. Wszystko z perspektywy kobiet. Po takim raporcie trudno zaproponować coś nowego. Podjęłyśmy jednak to wyzwanie.

W większości wypadków teksty do raportu „20 lat – 20 zmian” przygotowało nowe pokolenie działaczek feministycznych (w tym jeden autor i działacz), które bazowały głównie na istniejących już publikacjach i badaniach, rzadziej na własnych doświadczeniach. Dlatego między innymi artykuły zostały uzupełnione o wywiady i komentarze na temat ostatnich 20 lat. O najważniejsze zmiany minionych dwóch dekad pytamy działaczki organizacji kobiecych: autorki przemian, pierwszych kampanii dotyczących przemocy domowej, handlu ludźmi, nieodpłatnej pracy kobiet, kampanii dotyczących zdrowia kobiet, praw pracowniczych, polityczki. Nie sposób bowiem mówić o sytuacji kobiet w Polsce bez przedstawienia rozwoju ruchu kobiecego formującego się po 1989 roku. To organizacje kobiece,
feministyczne akademiczki, pisarki, artystki i polityczki wytyczyły mapę problemów kobiet w Polsce, to one pierwsze poruszyły wszystkie, w wielu wypadkach nadal nierozwiązane kwestie. Dały nam pojęcia, nazwy, ustawodawstwo, dobre praktyki, stworzyły pole działania.

Product details
Date of Publication
2009
Publisher
Fundacja Feminoteka
Number of Pages
96
Licence
All rights reserved
Language of publication
Polski
Spis treści

1. Wstęp 5
2. Zdrowie reprodukcyjne
Krótka historia aborcji Agata Chełstowska 11
Ruch feministyczny powinien walczyć o światopoglądową neutralność państwa Wywiad z prof. Barbarą Stanosz 31
Oddzielić zdrowie od ideologii Wywiad z Wandą Nowicką 33
Poród po ludzku. Co się zmieniło od 1989 roku w opiece okołoporodowej w P olsce? Wywiad z Anną Otffinowską 36
3. Ekonomia
Praca, płaca i uprzedzenia, czyli rynek pracy z perspektywy genderowej Bartłomiej Kozek 39
Kobiety wykorzystały wiele szans transformacyjnych Wywiad z prof. Ireną Wóycicką 50
Nieopłacana praca kobiet to przyczyna nierespektowania naszych praw Wywiad z Anną Mieszczanek 58
W supermarkecie błyskawicznie zauważam, jakie są trendy na rynku pracy Wywiad z Kingą Lohmann 63
Walczą pielęgniarki, korzystają lekarze Wywiad z Dorotą Gardias 71
4. Przemoc
Przemoc wobec kobiet po 1989 roku. Alina Synakiewicz 74
Przemoc jest rodzaju żeńskiego Wywiad z Izabelą Jarugą -Nowacką 91
Co się zmieniło w obszarze przeciwdziałania przemocy wobec kobiet przez ostatnie 20 lat? Komentują: Renata Durda,
Anita Kucharska-Dziedzic, Ewa Majewska, Halina Sobańska, Sylwia Spurek, Joanna Szurlej, Beata Zadumińska 94
„Co” legalizować w prostytucji? O fundacji La Strada i różnym rozumieniu prostytucji Wywiad z Teresą Oleszczuk 105
Prawne uregulowanie prostytucji nie rozwiąże problemu handlu ludźmi Wywiad ze Staną Buchowską 112
5. Polityka
Barierą jest płeć. 20 lat kobiet w polityce Magdalena Kicińska 116
Kobiet w polityce dekady dwie Mirella Panek 142
Idźmy do przodu i wyprzedzajmy świadomość Wywiad z Olgą Krzyżanowską 150
Parytet – bohater 20-lecia Joanna Piotrowska 153
6. LGBTQ
Dwie dekady zmian: sytuacja lesbijek, biseksualistek, osób trans-, interseksualnych i queer w polskim społeczeństwie w latach 1989-2009 Agnieszka Weseli 163
Co się zmieniło w zakresie praw LGBTQ przez ostatnie 20 lat?
Komentują: Robert Biedroń, Marzena Chińcz, Yga Kostrzewa,
Anna Laszuk, Krzysztof Tomasik 172
7. Zakończenie
Posłowie Kazimiera Szczuka 180
Zamiast rekomendacji - Manifesta 186
Autorki i autorzy 188