16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć

W ramach międzynarodowej kampanii przeciwko przemocy we względu na płeć trwającej od 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka) przypominamy o ważnych i aktualnych tematach związanych z sytuacją kobiet na świecie.
Równouprawnienie oraz dążenie do wyeliminowania wszelkich form przemocy to idee leżące u podstaw działalności naszej Fundacji. Przemoc ze względu na płeć jest skierowana przeciwko osobie z powodu jej płci i jest zjawiskiem głęboko zakorzenionym w nierówności płci. Może przejawiać się w postaci przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej oraz w konsekwencji przybierać najróżniejsze formy, których często nie zwykliśmy otwarcie nazywać po imieniu – przemocą. Przemoc wobec kobiet zawsze łamie prawa człowieka.

 

Placeholder Image for Video Content

Dyskryminacja formą przemocy

Perspektywa kobiet nie jest reprezentowana w życiu społeczno-politycznym, zwłaszcza w obszarze relacji międzynarodowych – w mediach, na uczelniach wyższych, w polityce czy na rynku pracy. Co musiałoby się wydarzyć, żeby ten obraz zmienić i zapewnić wszystkim równy dostęp do władzy, polityki, nauki i udziału w gospodarce?

Böll Talks #21 | dr hab. Elżbieta Korolczuk - Fundacja Heinricha Bölla

video-thumbnail Watch on YouTube

Böll Talks #17 | prof. dr hab. Patrycja Matusz - Fundacja Heinricha Bölla

video-thumbnail Watch on YouTube
Iran-Dossier

W Iranie pisze się obecnie feministyczna historia świata

Cztery powody, dla których wojna aborcyjna w Polsce powinna cię przerażać

Kobiety w polityce zagranicznej

Feministyczna polityka zagraniczna – kobiety w polityce, feminizm w polityce

U wioseł i za sterem. Kobiety w polskiej polityce zagranicznej.

Czy kobiety uratują świat?

Czy kobiety uratują świat?

Opracowanie opisuje jak perspektywa kobiet jest obecnie reprezentowana w polskim życiu społeczno-politycznym, zwłaszcza w obszarze relacji międzynarodowych – w mediach, na uczelniach wyższych, w polityce czy na rynku pracy. Zwraca uwagę na to, co musiałoby się wydarzyć, żeby obraz ten zmienić, co zapewniłoby wszystkim równy dostęp do władzy, polityki, nauki i udziału w gospodarce.