Iwona Reichardt
zastępczyni redaktora naczelnego „New Eastern Europe”
Iwona Reichardt

Dr nauk o polityce, anglistka, członkini zarządu Kolegium Europy Wschodniej im. Jana
Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu

Contributions: