U wioseł i za sterem. Kobiety w polskiej polityce zagranicznej.

Raport powstał w oparciu o analizę danych zastanych oraz 27 wywiadów pogłębionych z Polkami działającymi w sferze polityki zagranicznej: dyplomatkami, urzędniczkami, polityczkami, ekspertkami z uczelni i think tanków oraz dziennikarkami.

Główne pytania badawcze skupiają się na sprawdzeniu, czy istnieją nierówności, tak zwane gender gap, między kobietami i mężczyznami działającymiw polityce zagranicznej, także czym są one powodowane. Istotną kwestią jest również pytanie o to, czy większa reprezentacja kobiet w branży przekłada się na politykę zagraniczną, która uwzględnia „tematykę kobiecą” oraz równość płci jako istotne zagadnienia.

Product details
Date of Publication
marzec 2019
Publisher
Instytut Spraw Publicznych, Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie
Number of Pages
75
Licence
Language of publication
Polski
ISBN / DOI
ISBN: 978-83-7689-332-7
Spis treści

Główne wnioski 5
Metodologia 7
Kobiety na stanowiskach związanych z kształtowaniem polityki
zagranicznej – dane liczbowe 11
Kobiety kształtujące polską politykę zagraniczną – ustalenia
z wywiadów pogłębionych 27
Rekomendacje z perspektywy respondentek 61
Komentarz do wyników badań 65
Noty o autorkach 73
Partnerzy projektu 75