Kobiety w PE

Kobiety w Parlamencie Europejskim. Strategie partii politycznych w wyborach 2019 roku w Polsce

Bezpłatnie

Raport zawiera analizę obecności kandydatek na listach wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego z 2019 roku oraz tego, w jaki sposób kształt list przełożył się na sukces wyborczy kobiet. Opisuje także udział kobiet w Parlamencie Europejskim w ciągu lat, przedstawiając ich rolę w organach wybieralnych Parlamentu Europejskiego.
W raporcie znajdują się również wnioski z wywiadów z liderkami i liderami kluczowych partii politycznych oraz kandydatkami w ostatnich wyborach do
Parlamentu Europejskiego na temat strategii ugrupowań wobec kobiet ubiegających się o mandat.
Osobny rozdział raportu podejmuje temat obecności zagadnienia równości w medialnej kampanii wyborczej jako czynnikowi mającemu bardzo duży wpływ na sukces wyborczy kandydatek. W podsumowaniu zaprezentowano rekomendacje, których zastosowanie mogłoby zwiększyć poziom reprezentacji kobiet w europejskiej polityce.

Product details
Date of Publication
styczeń 2020
Publisher
Instytut Spraw Publicznych, Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie
Number of Pages
43
Licence
Language of publication
Polski
ISBN / DOI
978-83-7689-342-6
Files
Raport-Kobiety w EP