Beata Łaciak
profesorka nauk społecznych w dziedzinie socjologii

Jest absolwentką Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Obecnie pracuje na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Zajmuje się socjologią dzieciństwa, socjologią obyczajów oraz analizą mediów. Jest autorką lub współautorką trzynastu książek i kilkudziesięciu artykułów z tych dziedzin.