„Jesteśmy różne. Jesteśmy razem”, czyli o wspólnych rozmowach o tematach ważnych dla kobiet

IV Kongres Kobiet Województwa Śląskiego

Relacjonujemy IV Kongres Kobiet Województwa Śląskiego poświęcony różnym aspektom równouprawnienia, tworzenia miast przyjaznych kobietom, aktualnej sytuacji politycznej Polek oraz ich aktywizacji społeczno-ekonomicznej, jak też herstorii Śląska.

Gert Röhrborn

Przedstawicielstwo Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie we współpracy z Kongresem Kobiet od lat i z rosnącym sukcesem wśród kobiet promuje przeciwdziałanie dyskryminacji oraz aktywne postawy obywatelskie, zwłaszcza przez efektywny networking liderek regionalnych i powiązanie ich z koalicjantkami ze środowiska nauki i zielonej polityki.

Jak podkreśliła w swoim przemówieniu dyrektorka Fundacji Irene Hahn-Fuhr: „Jesteśmy dumni z efektów prac regionalnych pełnomocniczek Kongresu, których osobisty rozwój w ramach krajowej sieci aktywnie wspieramy. Bardzo się cieszę, że – jak widać na przykładzie frekwencji na Zielonym Centrum w latach 2015 i 2016  – zainteresowanie tymi zagadnieniami wśród kobiet ciągle rośnie”.

Ekipa pełnomocniczek z Śląska i Zagłębia wspólnie organizowała kongres w Katowicach. Wydarzenie, objęte patronatem honorowym i medialnym pani Wicemarszałek Województwa Śląskiego Aleksandry Skowronek oraz Gazety Wyborczej, obfitowało w bogatą ofertę kulturalną.

Tematy związane ze zrównoważonym rozwojem i otwartym, przyjaznym obywatelkom i obywatelom zarządzaniem miastem także są coraz częściej podejmowane w ramach obrad krajowego Kongresu Kobiet, a frekwencja  zeszłorocznego Zielonego Centrum pokazuje, że zainteresowanie tymi zagadnieniami wśród kobiet (nie tylko) zaangażowanych ciągle rośnie. Trend ten potwierdziło także owe wydarzenie w Katowicach swoistym mocnym akcentem, którym okazała się błyskotliwa rozmowa inauguracyjna z prezydentem Słupska Robertem Biedroniem.

Zaprezentował on swoje przemyślenia i dobre praktyki na temat tworzenia  miasta przyjaznego kobietom, czyli np. kartę różnorodności, radę kobiet, żeńskiego przewrotu ws. nazewnictwa ulic (w samym Słupsku proporcja żeńsko-męska wynosi 16:203). Nie zapomniał także o tematach takich jak walka ze smogiem i przejrzysta administracja. Akcentował, że miasto przyjazne musi być projektowane i zarządzane z myślą o tych, którzy mają specyficzne potrzeby, np. o osobach niepełnosprawnych, starszych, dzieciach i ich opiekunach. Jako najważniejsze zadanie włodziarzy miast zdefiniował inwestycję w polityczną edukację obywatelską – np. dot. funkcjonowania budżetu miejskiego – oraz odzyskanie zaufania elektoratu, zwłaszcza ze strony kobiet.

Przemyślenia dot. socjologicznych podstaw do sformułowania przyszłych strategii aktywności społeczno-ekonomicznych kobiet w ramach zrównoważonego rozwoju na Śląsku zostały prezentowane przez dr Xymenę Bukowską, członkinię zespołu badawczego Collegium Civitas. Te badania, realizowane obecnie przy naszym wsparciu, na przykładzie Górnego Śląska zgłębiają uwarunkowania bardzo specyficznej roli kobiet przy różnorodnych procesach transformacji społeczno-ekonomicznej. Jako inspiracja mogą tutaj służyć doświadczenia niemieckie, np. w transformacji tradycyjnego regionu przemysłowego i licznych kopalni węgla Zagłębia Rury. Te tereny przemieniają się obecnie w obszar kultury obywatelskiej, innowacji i czystej energii. To kolejny wybitny dowód na to, że, parafrazując słowa Irene Hahn-Fuhr, "procesy zielonej modernizacji społeczno-ekonomicznej oraz emancypacji kobiet na rynku pracy i w sferze publicznej są często ze sobą blisko związane i wzajemnie się wzmacniają”.

"Nadchodzi czas kobiet" - relacja red. Michała Cieśli na portalu Silesion

Fotorelacja portalu "Nasze Miasto"