„Jak nie my, to kto? Jak nie teraz, to kiedy?” – VII Kongres Kobiet

 VII Kongres Kobiet
Teaser Image Caption
VII Kongres Kobiet

11 – 12.09.2015
Hala Widowiskowo-Sportowa „Torwar”
Warszawa

Usunięto obraz.Edukacja, Polityka, Ekologia, Zdrowie, Ekonomia – to niektóre z centrów tematycznych warszawskiego kongresu. W obliczu nadchodzących wyborów dyskusje skupiały się na zwiększaniu reprezentacji kobiet w polityce i mediach oraz skutkom uchwalonej przed 20 laty Platformy Pekińskiej.

VII Kongres Kobiet nieprzypadkowo odbyła się w czasie kampanii. Organizatorki pragnęły przywrócić słowu „polityka” jego rzeczywiste znaczenie skupiające się na trosce o państwo, o dobro wspólne, o dobrostan obywateli i obywatelek, o ich przyszłość.

Kongres podjął problem nierówności – ekonomicznych, prawnych, politycznych, społecznych etc. To równość, zwłaszcza równy szacunek dla kobiet i mężczyzn, równa troska o swoich i obcych, o starych i młodych, a przede wszystkim o tych, którzy znajdują się w gorszym położeniu – to najważniejszy element nowej polityki, którą powinnyśmy stworzyć i wdrażać w życie.

Największe ogólnopolskie forum pogłębiło w tym roku także wymianę na temat feministycznego programu dla równościowego rodzicielstwa. Poruszyło kwestie edukacji zawodowej, migracji zarobkowej, i holistycznej opiece nad osobami chorymi.

Tradycyjnie już, Fundacja im. Heinricha Bölla wsierała stały punkt programu, jakim jest Zielone Centrum, czyli debaty o rozwoju energii odnawialnych,  zielonych miejscach pracy, ekologicznej żywności i prawach zwierząt. Prowadziliśmy specjalne stoisko Fundacji w przestrzeni Parku Kobiet.

Aktualności VII Kongresu Kobiet na Facebooku, Twitterze,  YouTube 

Na Kongresie przemawiały m.in.: premier Ewa Kopacz, marszałkini Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałkini Wanda Nowicka, prezydent Słupska Robert Biedroń, Krystyna Kofta, Katarzyna Żak, Kinga Rusin, Agata Młynarska, Otylia Jędrzejczak, Anna Lewandowska, ministra edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska, ministra nauki Lena Kolarska-Bobińska.

Dlaczego „Centrum Zielone” na VII Kongresie Kobiet ?

W świecie, w którym niezrównoważony i niekontrolowany rozwój cywilizacji przemysłowej stwarza poważne zagrożenia dla środowiska, klimatu i bioróżnorodności oraz coraz wyraźniej wpływa na codzienne życie naszych rodzin i społeczności, kobiety nie mogą nie podejmować tych ważnych tematów. Istnieje konieczność upowszechniania alternatywnych scenariuszy inteligentnego wzrostu przyjaznego Ziemi i społeczeństw ją zamieszkujących. W związku z tym Fundacja im. Heinricha Bölla i Strefa Zieleni zapraszają do Centrum Zielonego Kongresu Kobiet, skupiającego się na kwestiach energii i klimatu, ekologii, żywności, praw zwierząt z kobiecej perspektywy. Część I:  Follow-up 2014, czyli galeria zielonych kobiecych sukcesów

Na VI Kongresie Kobiet w 2014 roku Centrum Zielone zorganizowało debaty w trzech blokach tematycznych:

I. Zwierzęta – Kastrujmy bezdomność zwierząt!

II. Energia – Demokracja energetyczna a odpowiedzialność za klimat

III. Żywność – Żywność ekologiczna dla wszystkich!

Dyskutowano o tak istotnych sprawach jak:

- plaga bezdomności zwierząt, źródło intratnego biznesu

- zmiany klimatu i ich skutki dla kobiet

- dostęp kobiet do zielonych miejsc pracy

- rola kobiet w obronie społeczności lokalnych przed zagrożeniami stwarzanych przez niektóre technologie produkcji energii

- zagrożenia dla środowiska, klimatu, pszczół i konsumentów stwarzane przez rolnictwo przemysłowe

- rola kobiet w rozwoju rolnictwa ekologicznego.

Wrześniowy cykl zielonych rozmów zaczął się od przywołania zeszłorocznych wątków i wystąpień trzech uczestniczek, których działania w ciągu tego roku zasługują na szczególną uwagę:

Beata Maciejewska, pełnomocniczka Prezydenta Miasta Słupska Roberta Biedronia ds. zrównoważonego rozwoju i zielonej modernizacji miasta, wyjaśniła, jak tworzy zielone miejsca pracy dla kobiet w Słupsku

Beata Krupianik, fundacja „KARUNA – Ludzie dla Zwierząt”, przedstawiła sukcesy działań ostatniego roku na rzecz zwalczania bezdomności zwierząt

Ewa Smuk Stratenwerth, rolniczka ekologiczna i aktywistka, opowiedziała o pierwszym w Polsce Ekologicznym Uniwersytecie Ludowym.

Poemat „Siostra Polka” poetki i aktywistki Ewy Mackiewicz

RELACJA

Część II:  „Ekologia – odnowa moralna czy polityczna broń? – rozmowa  o encyklice „Laudatio Si” papieża Franciszka

18 czerwca 2015 r. Watykan zaprezentował encyklikę ekologiczną papieża Franciszka „Laudatio Si, nasz wspólny dom”, która ma zmobilizować ponadmiliardową społeczność katolików do podjęcia aktywnych działań na rzecz obrony Ziemi przed nieodwracalnymi, potencjalnie tragicznymi w skutkach, zmianami klimatu. Papież idzie jednak znacznie dalej – wzywa do głębokiej odnowy moralnej i koniecznej zmiany paradygmatu, porzucenia konsumeryzmu i życia dla zysku, które zwiększają nierówności, w tym dysproporcje między bogatą północą a biednym południem, gdzie społeczności dotknięte wielką degradacją środowiska płacą ogromną cenę za globalny wzrost gospodarczy. Poważna i wszechstronna encyklika, pozostająca w duchu głębokiej ekologii, z radością przyjęta przez ekologów, wśród pozostałych katolików budzi tyleż samo zachwytu co wątpliwości.  W  Polsce niektóre media uznały ją za „antypolską”, gdyż nawołuje m.in. do odejścia od paliw kopalnych, w tym węgla, i do radykalnej redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Prof. Magdalena Środa

Magdalena Ogórek, historyk Kościoła

Katarzyna Guzek, Greenpeace 

Małgorzata Prokop-Paczkowska, Twój Ruch

Moderacja:  Izabela Zygmunt

RELACJA

Część III:  „Czy wiesz co jesz? Czy jesz co chcesz? Czyli zwierzę na talerzu, i nie tylko…

W dobie coraz szybszego rozwoju rolnictwa przemysłowego, w tym hodowli zwierząt, ludzie zmieniają dietę na coraz bardziej opartą na spożyciu mięsa. Największy kurnik w Polsce liczy dziś 900.000 kur i kurczaków, podczas gdy jeszcze kilka lat temu było to 250.000. Obrońcy praw zwierząt biją na alarm, gdyż w warunkach masowej przemysłowej hodowli, nie można mówić o dobrostanie zwierząt. Ponad 60% biomasy zwierzęcej na świecie stanowią zwierzęta hodowane przez człowieka do konsumpcji. Wykarmienie tak ogromnej ilości zwierząt wymaga ogromnych połaci ziem i hurtowej produkcji pasz. W Polsce zdecydowana większość pasz używanych do karmienia drobiu i krów to pasze z importu na bazie śruty sojowej GMO. Czy jesteśmy świadomi, co kupujemy w supermarkecie? To kobiety najczęściej decydują o tym, jakie produkty rolne spożywa rodzina, ale kobiety jako polityczki mogą też dążyć do modelu rolnictwa bardziej przyjaznego naszemu zdrowiu. Czy wegetarianizm jest postawą, którą należy promować?

Magdalena Jarocka, Instytut Globalnej Odpowiedzialności

Dobrosława Karbowiak, Otwarte Klatki

Barbara Labuda, wieloletnia wegetarianka, polityczka

Dorota Metera, certyfikatorka ekologiczna, ekspertka międzynarodowa ds. rolnictwa ekologicznego

Dr n.med. Lucyna Pachocka, Instytut Żywności i Żywienia

Moderacja: Anna Barcz, Animal Studies Polskiej Akademii Nauk

Centrum Zielone 2015 organizowały: Stowarzyszenie Kongres Kobiet, Fundacja im. Heinricha Bölla i Fundacja Strefa Zieleni. Patronat medialny: „Zielone Wiadomości” i „EurActiv”