Współpraca, solidarność, przywództwo - Letnia Akademia Kongresu Kobiet

Letnia Akademia Kongresu Kobiet 2015
Teaser Image Caption
Letnia Akademia Kongresu Kobiet

Wzmacnianie, aktywizowanie i inspirowanie kobiet – to główne cele III Letniej Akademii Kobiet, która odbyła się na Mazurach w dn. 27 lipca-12 sierpnia. Te kluczowe dla Fundacji im. Heinricha Bölla wartości należą do priorytetów jej działalności, w tym wspierania inicjatyw takich jak ten cykl warsztatów i szkoleń dla kobiet, które angażują się w budowę społeczeństwa obywatelskiego, działają na rzecz równości i równouprawnienia czy kandydują.

Poza edukowaniem i rozwijaniem konkretnych, bardzo przydatnych kompetencji idea Letniej Akademii bazuje na budowaniu ogólnopolskiej sieci kobiet, która zaowocuje wymianą doświadczeń i wzajemnym wsparciem w działaniu i rozwiązywaniu problemów.

„Kuźnia kadr  nowej Polski, nowego, silnego społeczeństwa obywatelskiego“, tak o Letniej Akademii mówi prof. Magdalena Środa. „Przyjeżdżają tu niezwykłe kobiety. Zarówno te, które są słuchaczkami, jak i te, które prowadzą zajęcia. Letnia Akademia Kongresu Kobiet to miejsce, gdzie wszyscy nabywamy wiedzy, umiejętności. Uczymy się solidarności, wspólnego działania. Gdzie myślimy o przyszłej, lepszej, egalitarnej Polsce!“ 

Usunięto obraz.Podczas zajęć 80 kobiet ze wszystkich regionów Polski – w różnym wieku, z różnych środowisk, reprezentujące różne poglądy polityczne i światopoglądy – zdobyło wiedzę z zakresu działalności społecznej i politycznej z elementami prawnymi, także w sferze związanej z równouprawnieniem i feminizmem. Ważnym elementem szkolenia były zajęcia dotyczące kultury politycznej i politycznego marketingu.

„Co dała mi Letnia Akademia? Ogrom wiedzy, którą będę wykorzystywać w moim życiu zawodowym i społecznym. Nauczyłam się, jak rozmawiać z ludźmi, jak przemawiać. Poznałam swoje słabe strony. Dowiedziałam się również tego, że jestem silną kobietą, rozbijając deseczkę. Jadąc tu, wahałam się, czy będę kandydować na burmistrzynię i teraz już wiem, że będę! Chcę Polski z równymi szansami dla wszystkich i taką energią, jaką my możemy wnieść do polityki. Jak do niej wejdziemy, to ta Polska będzie piękna – dla nas i dla naszych dzieci.“ - tak LAKK podsumowuje jedn z uczestniczek. 

Uczestniczki zgłębiły tajniki budowania wizerunku, autoprezentacji, umiejętności argumentowania i wystąpień publicznych oraz zapoznały się z zasadami współpracy z mediami tradycyjnymi i metodami efektywnego wykorzystywania mediów społecznościowych w swojej działalności. Rozwinęły zdolności przywódcze oraz umiejętności współpracy oraz uczestniczyły w treningu samoobrony i asertywności dla kobiet (Wendo).

W tym roku podczas Akademii zajęcia poprowadziły m.in.: prof. Monika Płatek, dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska, Joanna Piotrowska, prof. Magdalena Środa, Dorota Warakomska, prof. Małgorzata Fuszara, dr Ewa Rumińska-Zimny, Bogusława Matuszewska, Jowita Michalska, a także dr Marcin Walecki i Jolanta Cichocka (ODHiR). Poza regularnymi zajęciami odbyły się spotkania-rozmowy z prof. Wiktorem Osiatyńskim i polityczkami - marszałkinią Wandą Nowicką, posłanką Joanną Muchą oraz Heleną Żukowską, radną powiatu Olecko.

Na zakończenie LAKK biuro Stowarzyszenia Kongres Kobiet zorganizowało piąty turnus, w którym wzięły udział regionalne pełnomocniczki Kongresu Kobiet (18 kobiet). To trzydniowe spotkanie miało na celu dalsze wzmacnianie ich zdolności przywódczych, a także zaktualizowanie priorytetów wspólnych działań. Regionalne pełnomocniczki Kongresu Kobiet szkoliła Natalia de Barbaro – psycholożka, socjolożka, specjalistka od strategii wyborczej.

Link do relacji z zeszłorocznej LAKK.