„Nazywam się Miliard”, czyli solidarnie i tanecznie przeciw przemocy wobec kobiet

Uczestniczki akcji "Nazywam się Miliard" 2017 z transparentami w Warszawie
Teaser Image Caption
Uczestniczki akcji "Nazywam się Miliard" 2017 z transparentami w Warszawie

Co trzecia kobieta na świecie doświadcza przemocy. Ten fakt zapoczątkował w 2012 roku międzynarodową kampanię społeczną „One Billion Rising”. Stanowi okazję do wspólnego tańca pełnego radości, wzbudzającego poczucie wewnętrznej siły i symboliczne odzyskanie kontroli nad własnym ciałem. Inspirująca deklaracja wiary, że występując razem możemy zmieniać rzeczywistość.

Julia Maciocha

14 lutego już po raz piąty kobiety na całym świecie protestowały przeciwko przemocy. W tym roku w Polsce niemal 80 miejscowości tańczyło pod wspólnym hasłem sprzeciwu wobec gwałtów na randkach. Gwałt nadal jest w naszym kraju tematem tabu, brakuje odpowiednich i rzetelnych badań statystycznych, a także właściwych programów edukacyjnych i profesjonalnej pomocy dla ofiar.

W Warszawie akcja Feminoteki wspierana przez Fundację im. Heinricha Bölla po raz kolejny odbyła się w samym centrum, dzięki czemu dociera do jak największej liczby osób – nie tylko bezpośrednio uczestniczących, ale także przypadkowych przechodniów, których wieczorem w okolicach Domów Centrum jest bardzo dużo.

W tym roku prawie 100 osób zatańczyło pomimo mrozu, a energia kobiet rozświetliła na różowo warszawski pasaż Wiecha. Ze specjalnie dostosowanym układem wystąpiły z nami również kobiety z niepełnosprawnościami, którym często jeszcze trudniej uzyskać odpowiednią pomoc w przypadku doświadczania przemocy. W tym roku poza układem tanecznym specjalnie na tę okazję zorganizowany Chór Cór odśpiewał polską wersję piosenki przewodniej akcji. Protest jak co roku wspierali również mężczyźni. Każda z osób uczestniczących otrzymała przypinkę z logiem akcji. Mówiłyśmy o skali przemocy wobec kobiet, o przemocy, której doświadczają młode dziewczyny wchodzące dopiero w intymne relacje, a także o tym, co udało nam się przez te 5 lat wspólnej akcji „wytańczyć”.

Postulaty:

  1. Stworzenia programów profilaktycznych z zakresu prewencji przemocy (w szczególności przemocy domowej, w szkołach z uwzględnieniem rozkładu płciowego). Programy powinny być konsultowane z partnerami społecznymi: środowiskiem nauczycielskim, specjalistami/ specjalistkami z danych dziedzin, organizacjami pozarządowymi zajmującymi się przemocą wobec kobiet i dziewcząt.
  2. Wprowadzenia do lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie edukacji na temat gwałtów na randce (skierowanej także do chłopców i mężczyzn) w szkołach i instytucjach.
  3. W programach kształcenia i doskonalenia nauczycieli i nauczycielek należy uwrażliwiać na problemy związane ze stereotypowym postrzeganiem ról płciowych, na znaczenie, jakie w procesie socjalizacji mają przekonania i oczekiwania nauczycieli i nauczycielek wobec uczniów i uczennic.