Sytuacja ukraińskich migrantek

Sytuacja ukraińskich migrantek w Polsce w czasie COVID-19

Bezpłatnie

Raport Fundacji „Nasz Wybór” wydany we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie dokumentuje, w jaki sposób COVID-19 i środki wprowadzone przez administrację państwową w celu ograniczenia jego rozprzestrzeniania się wpłynęły na migrantki z Ukrainy. Autorzy i autorki analizują, jak pandemia C wpłynęła na szereg kluczowych problemów, z którymi borykają się ukraińskie migrantki w Polsce. Zawiera także listę działań, które – zdaniem autorów raportu – powinny zostać podjęte przez państwo, wybrane instytucje i organizacje społeczne.

Z przeprowadzonych badań wynika, że pandemia pogłębiła stare problemy ukraińskich migrantek w Polsce. W rezultacie COVID-19 potęgował występowanie wśród tej grupy osób nierówności krzyżowych. Pandemia ukazała w innym świetle pracę ukraińskich kobiet w Polsce. Nowe zagrożenia oraz charakter obowiązków imigrantek, szczególnie tych pracujących w sektorze opieki, pokazały wartość ich pracy dla społeczeństwa.

Product details
Date of Publication
luty 2021
Publisher
Fundacja "Nasz Wybór", Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie
Number of Pages
44
Licence
Language of publication
polski
ISBN / DOI
78-83-946056-3-6
Spis treści

Streszczenie 04
Wstęp 07
Kontekst polityczny 07
Metodologia 08
Statystyka 09
1. Lockdown i legalizacja pobytu 12
2. Prekaryjne sektory zatrudnienia
w okresie spowolnienia gospodarczego 15
3. Niepewne przedsiębiorczynie 18
4. Pracownice domowe i opieka domowa 21
5. Zdalna nauka i praca domowa 24
6. Integracja społeczna 27
7. Opieka zdrowotna 30
8. Przemoc domowa 32
9. Pracownicy migrujący vs. pracownicy kluczowi 35
Główne wnioski i propozycje działań 37

Załącznik 1. Lista respondentek – imigrantek z Ukrainy 38
Załącznik 2. Lista respondentów – ekspertek i ekspertów 38
Bibliografia 38
Fundacja „Nasz Wybór” 42
Fundacja im. Heinricha Bölla 43
Autorzy 44