Historie Romek z Polski i Ukrainy

Wspólnie z Fundacją w Stronę Dialogu oddajemy głos Romkom z Polski oraz romskim uchodźczyniom z Ukrainy, które opowiadają o sobie i swoich różnorodnych społecznościach – walce o równe traktowanie, planach na przyszłość, marzeniach i aspiracjach.

Często to większość dyktuje sposób, w jaki mówimy i piszemy o Romach i Romkach, odwołując się przy tym do stereotypów głęboko zakorzenionych w europejskich społeczeństwach. Rasizm i systemowa dyskryminacja są częścią romskiego doświadczenia. W naszym cyklu tworzymy przestrzeń, w której Romki mówią własnym głosem i na własnych zasadach.

Placeholder Image for Video Content
„Nigdy nie pomyślałabym, że będziemy mieć wokół siebie tylu wspaniałych ludzi, że będziemy mieć środki, by organizować kolejne projekty, a przy tym zatrudniać nowe osoby, że zrobimy tak wiele w tak krótkim czasie."

Placeholder Image for Video Content
Można powiedzieć, że w Przemyślu otworzyła się furtka poznawania bliżej osób, które nie zawsze są do nas podobne. Okazuje się wówczas, że to, co różni, może sprzyjać wzajemnemu zainteresowaniu, wielu rzeczy można się od siebie nauczyć.
Jest dumną Romką na pierwszym miejscu, dopiero potem Ukrainką. Co to znaczy? Że szanuje swoje pochodzenie, tradycje, najważniejsze jest dla niej poszanowanie rodziny, szacunek dla starszych i drugiego człowieka w ogóle.

Placeholder Image for Video Content

Böll Talks z Joanną Talewicz, prezeską Fundacji w Stronę Dialogu

Z rozmowy dowiecie się m.in.: Dlaczego tak mało wiemy o historii społeczności romskiej od wieków zamieszkującej Polskę? Dlaczego obrazy medialne jej dotyczące zamiast budować pozytywny obraz społeczności często nacechowane są krzywdzącymi stereotypami? Skąd biorą się szkodliwe uprzedzenia na temat sytuacji społeczno-edukacyjnej polskich Romek i Romów? Jak budować pogłębione i odpowiedzialne społecznie narracje na temat społeczności romskiej? Dlaczego ukraińscy Romowie i Romki „nie zasłużyli” w Polsce na status uchodźców wojennych, a stali się uciekinierami drugiej kategorii?

dr Joanna Talewicz, antropolożka kultury, edukatorka, aktywistka, prezeska zarządu Fundacji w Stronę Dialogu, której celem jest promowanie wielokulturowości oraz wiedzy o społeczności romskiej. W 2022 r. została laureatką Nagrody im. Olgi Kersten-Matwin przyznawanej za działania na rzecz osób z doświadczeniem uchodźstwa i przymusowej migracji. 

Rozmowa jest dostępna również w formie podcastu.