Berlińska antologia o uchodźcach

Bezpłatnie

Międzynarodowy Festiwal Literacki w Berlinie i centrala Fundacji im. Heinricha Bölla zaprosiły 22 autorki i autorów z 15 krajów do zgłaszania wierszy, esejów i  utworów  prozatorskich poświęconych losom uchodżców.  Perspektywy ujęte w antologii dostępnej po angielsku i niemiecku są tak różnorodne jak osobiste motywacje i doświadczenia osób poszukujących w Europie azylu.

Tags
Product details
Date of Publication
September 2015
Publisher
ilb / Heinrich-Böll-Stiftung
Licence
Language of publication
English