Program Publicystyczny Böll Talks

Europa, praworządność, demokracja, prawa człowieka, prawa kobiet i mniejszości seksualnych, równość płci, ochrona klimatu i sprawiedliwa transformacja - to część obszarów naszego fundacyjnego działania. O nich i wielu innych sprawach rozmawiamy z uczestnikami i uczestniczkami życia politycznego i społecznego w Polsce i Europie.  
 

Böll Talks#30 z Wojciechem Soczewicą

Z rozmowy z Wojciechem Soczewicą dowiecie się m.in.: Czym jest kultura pamięci i jak ją pielęgnować w dzisiejszych czasac, czy robimy wystarczająco dużo w kwestii pamięci o ofiarach Zagłady i II wojny światowej. Jak poradzić sobie z rosnącą na świecie falą antysemityzmu. Jak Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau dostosowuje się do post-pandemicznej rzeczywistości i planuje otworzyć możliwość zdalnego zwiedzania z przewodnikiem.

Wojciech Soczewica - Dyrektor Generalny Fundacji Auschwitz-Birkenau, wykładowca akademicki i wybitny specjalista w dziedzinie stosunków międzynarodowych. Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Dyplomatycznej MSZ. Jest również prezesem fundacji „Ogród Sprawiedliwych”

Rozmowa dostępna jest także jako podcast.

BöllTalks#29 z Przemysławem Sadurą

Z rozmowy dowiecie się m.in.:  Czy rekordowo wysoka frekwencja wyborcza jest symptomem rodzącego się społeczeństwa obywatelskiego czy raczej wciąż przemawia mocniej retoryka populistyczna? Jak nie zawieść młodego elektoratu, który zaważył o wyborczym zwycięstwie sił demokratycznych? Czy masowa mobilizacja kobiet w październikowych wyborach przełoży się na legalizację aborcji?  Jak w kontekście coraz bardziej rosnących w siłę europejskich partii prawicowych populistów rysuje się zmiana w polskiej polityce?  

dr hab. Przemysław Sadura - socjolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, badacz klas społecznych i socjologii polityki, kurator Instytutu Krytyki Politycznej, założyciel Fundacji Pole Dialogu, autor m.in. "Państwa, szkoły, klasy" oraz - wraz ze Sławomirem Sierakowskim - "Społeczeństwa populistów".

Rozmowa dostępna jest także jako podcast 

 

 

Böll Talks#28 z Joanną Piotrowską

Z rozmowy dowiecie się m.in,: Czym jest przemoc seksualna i czy umiemy na ną reagować? Według szacunków organizacji kobiecych jedynie ok. 8-10% kobiet zgłasza przemoc seksualną do jakichkolwiek instytucji. Dlaczego statystyki policyjne stanowią tylko wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o skalę przemocy wobec kobiet? Dlaczego tak istotne jest wprowadzenie w Polsce ustawodawstwa, które zmieniłoby definicję gwałtu?  

Joanna Piotrowska - pedagożka, androlożka, założycielka Femioteki, trenerka samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt WenDo, trenerka i ekspertka antydyskryminacyjna, równościowa i antyprzemocowa. 

Rozmowa dostępna jest także jako podcast.

Böll Talks#27 z Rutą Śpiewak

Z rozmowy dowiecie się m.in.:  Czym są kooperatywy spożywcze i dlaczego ich dynamiczny rozwój przyczynia się dompoprawy systemu żywnościowego i na czym powinna opierać się sprawiedliwa transformacja zywnościowa. A także, jak zmieniać nasze przyzwyczajenia konsumpcyjne.

Ruta Śpiewak socjolożka, praconica Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, badaczka m.in. rolnictwa ekologicznego, ktrótkich łańcuchów żywnościowych i problemów zmiany klimatu w odniesieniu do produkcji żywności, wieloletnia członkini Kooperatywy Grochowskiej.   

Rozmowa dostępna jest także jako podcast

Böll Talks#26 z Marią Peszek

Z rozmowy dowiecie się m.in.: Skąd brać siłę, by mierzyć się z tematami niewygodnymi, drażliwymi społecznie? Dawać głos wykluczanym i niewysłuchiwanym? Czym jest sprzeciw kobiety, artystki, Polki wobec konieczności wpasowywania się w społeczne normy i oczekiwania? Czy gniew może stać się siłą napędową twórczości? Jak go skutecznie wyrażać – zarówno poprzez język ostry i emocjonalny, jak i szczery i bezpośredni? Prowadzenie: Joanna Maria Stolarek (Dyrektorka Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie)

Maria Peszek - wokalistka, aktorka teatralna i filmowa, autorka tekstów i performerka, laureatka Paszportu „Polityki” w kategorii muzyka popularna, a także Fryderyka w kategorii album muzyki alternatywnej, autorka książki Naku*wiam zen – rozmowy dwojga artystów: Marii Peszek oraz Jana Peszka, wybitnego aktora teatralnego i filmowego, prywatnie ojca Marii.  

Rozmowa dostępna jest także jako podcast.

Böll Talks#25 z Anną Mazurczak

Z rozmowy dowiecie się m.in.: Na czym – w sytuacji braku skutecznych instrumentów prawnych do walki z przestępstwami z nienawiści z powodu orientacji seksualnej i tożsamości płciowej – polega technika wykorzystywania dostępnego prawodawstwa niededykowanego osobom LGBTQ+? Czy dzieci par tej samej płci urodzone za granicą mogą uzyskać obywatelstwo polskie, a co za tym idzie ubiegać się o wyrobienie dowodu osobistego i paszportu? Czy w ich aktach urodzenia wpisane będą obie matki bądź obaj ojcowie? Jak wyroki sądów międzynarodowych, Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu czy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, wpływają na praktykę rozstrzygania spraw na poziomie krajowym? Dlaczego postępowania o ustalenie płci metrykalnej są procedurami sądowymi, które należy jak najpilniej zmienić?   

Anna Mazurczak - adwokatka Knut Mazurczak Adwokaci, członkini Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego 

Rozmowa dostępna jest także jako podcast

Böll Talks#24 z Laurynasem Vaičiūnasem

Z rozmowy z Laurynasem Vaičiūnasem dowiecie się m.in.:  Dlaczego w ramach dyskusji o nowej architekturze bezpieczeństwa głosy Litwy, Łotwy i Estonii stały się obecnie tak istotne? Czy kraje bałtyckie staną się Doliną Krzemową walki o wartości demokratyczne? Jak po energetycznym uniezależnieniu się od Kremla kształtuje się polityka energetyczna tego regionu? Dlaczego Litwa stała się liderką walki z dezinformacją? Jak kraje bałtyckie postrzegają Niemcy i zwrot, jakiego dokonały w polityce wschodniej? Jak, po 24. lutego 2022 r., wygląda współpraca polityczna w regionie bałtyckim?

Laurynas Vaičiūnas - historyk, politolog, ekspert ds. międzynarodowych, animator kultury i wydawca, prezes zarządu Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Marta Kalinowska - kierowniczka Programu Dialog Bałtycki w Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie

Rozmowa dostępna jest także jako podcast.

Böll Talks#23 z Michałem Sutowskim

Z rozmowy z Michałem Sutowskim dowiecie się m.in.: Co zmieniło się w nastawieniu polskiego społeczeństwa do wojny w Ukrainie i ukraińskich uchodźców i uchodźczyń? Jak rosyjska agresja na Ukrainę wpłynęła na nasze postrzeganie roli państwa i podstawowych potrzeb społecznych, które powinno ono zapewniać? "Czy obecny kryzys energetyczny wpłynął na poglądy polskiego społeczeństwa na temat zielonej transformacji?Jak poszczególne grupy demograficzne i wiekowe odnoszą się do katastrofy klimatycznej i wynikającej z niej potrzeby zmiany nawyków konsumenckich?

Michał Sutowski - politolog, publicysta, tłumacz, autor wywiadów-rzek, członek zespołu Instytutu Studiów Zaawansowanych oraz „Krytyki Politycznej”.

Rozmowa jest dostępna także jako podcast.

Böll Talks#22 z dr Joanną Talewicz

Z rozmowy z dr Joanną Talewicz dowiecie się m.in.: Dlaczego tak mało wiemy o historii społeczności romskiej od wieków zamieszkującej Polskę? Dlaczego obrazy medialne jej dotyczące zamiast budować pozytywny obraz społeczności często nacechowane są krzywdzącymi stereotypami? Skąd biorą się szkodliwe uprzedzenia na temat sytuacji społeczno-edukacyjnej polskich Romek i Romów? Jak budować pogłębione i odpowiedzialne społecznie narracje na temat społeczności romskiej? Dlaczego ukraińscy Romowie i Romki „nie zasłużyli” w Polsce na status uchodźców wojennych, a stali się uciekinierami drugiej kategorii?

dr Joanna Talewicz, antropolożka kultury, edukatorka, aktywistka, prezeska zarządu Fundacji w Stronę Dialogu, której celem jest promowanie wielokulturowości oraz wiedzy o społeczności romskiej. W 2022 r. została laureatką Nagrody im. Olgi Kersten-Matwin przyznawanej za działania na rzecz osób z doświadczeniem uchodźstwa i przymusowej migracji.

Rozmowa jest dostępna także jako podcast.

Böll Talks#21 z dr hab. Elżbietą Korolczuk

Z rozmowy z dr hab. Elżbietą Korolczuk dowiecie się m.in.: Dlaczego boimy się gender? Czy Einstein nosił sukienki, a mężczyźni jeźdżący konno wysokie obcasy? Kiedy powstały ultrakonserwatywne ruchy zwalczające prawa reprodukcyjne kobiet, równość małżeńską, ochronę kobiet przed przemocą, edukację seksualną? Jak działają takie organizacje jak Światowy Kongres Rodzin, i kto je finansuje? Jak efektywnie zdefiniować elity, aby móc z nimi walczyć? Dlaczego państwo poszło na wojnę z kobietami? Jak to mozliwe, że feminizma w Polsce jest z jednej strony spuścizną komunizmu, a z drugiej częścią kolonizacyjnego projektu Zachodu? Jak powstają teorie spiskowe? Jakie są zalety populizmu?  

dr hab Elżbieta korolczuk - awnsocolożka, działaczka na rzecz praw kobiet. Pracuje na Uniwersytecie Södertörn i w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. W swoich badaniach zajmuje się tematyką płci kulturowej (gender), ruchami społecznymi i społeczeństwem obywatelskim.  

Rozmowa jest dostępna także jako podcast.

 

 

 

Böll Talks#20 z dr Hanną Machińską

Z rozmowy z dr Hanną Machińską dowiecie się m.in.: Jaki wpływ na społeczeństwo będzie mieć ciągłe naruszanie zasad praworządności? Jak radzimy sobie – jako państwo i jako społeczeństwo – z napływem uchodźców z Ukrainy? Jak długo będziemy w stanie pomagać? Dlaczego dzielimy osoby uchodźcze na te, których prawa uznajemy, które wpuszczamy do kraju, i na te, którym praw odmawiamy, które wyrzucamy do kraju rządzonego przez dyktaturę? Dlaczego pushbacki – pomimo stwierdzenia ich nielegalności oraz niehumanitarności przez sądy polskie i międzynarodowe – dalej są stosowane przez Straż Graniczną? Jak wygląda sytuacja osób przetrzymywanych w zamkniętych ośrodkach dla uchodźców? Dlaczego przypominają one częściej więzienia niż placówki przystosowane do potrzeb osób, które doświadczyły tortur, wojny czy prześladowań?

dr Hanna Machińska - prawniczka, nauczycielka akademicka, działaczka społeczna, była zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. 29 kwietnia 2022 r. otrzymała tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Zurychu 

Rozmowa jest dostępna także jako podcast

 

 

Böll Talks#19 z dr hab. Agnieszką Legucką

Z rozmowy z dr hab. Agnieszką Legucką dowiecie się m.in.: Jakie są możliwe scenariusze dalszego przebiegu wojny w Ukrainie. W jaką szerszą strategię wpisuje się atak Rosji na Ukrainę? Jaką rolę w rosyjskiej myśli politycznej odgrywa koncepcja tzw. „bliskiej zagranicy”? Jak do wojny w Ukrainie odnosi się społeczeństwo rosyjskie? Jak Zachód może skutecznie wspierać Ukrainę? Na czym polega specyfika rosyjskiej polityki zagranicznej? Skąd brały się błędy w relacjach politycznych Europy Zachodniej z Rosją? Kim są żołnierze służący w rosyjskiej armii? Jaką formę przybiera w Polsce rosyjska dezinformacja? Jak wojna w Ukrainie zmieni globalny układ polityczny?

dr hab. Agnieszka Legucka - politolożka, analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM), prof. nadzwyczajna Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Zajmuje się polityką wewnętrzną i zagraniczną Federacji Rosyjskiej, stosunkami NATO-Rosja i UE-Rosja, konfliktami i zagrożeniami hybrydowymi oraz rosyjską dezinformacją.  

Rozmowa jest dostępna także jako podcast

Böll Talks #18 - Rozmowa z Elmim Abdi

Z rozmowy z Elmim Abdi dowiecie się m.in.: Jak zmieniało się podejście Polek i Polaków do osób w kryzysie uchodźczym w ciągu ostatnich trzydziestu lat? Skąd bierze się nasza niechęć do przyjmowania uchodźców/uchodźczyń z Bliskiego Wschodu i Afryki? Dlaczego dzielimy osoby uchodźcze na te, których prawa respektujemy, i te, którym praw odmawiamy? Jak narracje antyuchodźcze, nasilające się w mediach i polityce od conajmniej 2015 r., zmieniły sposób postrzegania uchodźców/uchodźczynie i migrantów/migrantki przez polskie społeczeństwo? Dlaczego podstawą przełamania strachu przed nieznanym jest spotkanie z drugim człowiekiem?

Elmi Abdi – działacz na rzecz uchodźców/uchodźczyń, prezes Fundacji dla Somalii. Urodził się w Mogadiszu, w 1991 r. uciekł z Somalii, od 26 lat mieszka w Polsce. W 2019 r. otrzymał tytuł Społecznika Roku nadawany przez tygodnik „Newsweek Polska”.

Böll Talks #17 - Rozmowa z prof. Patrycją Matusz

Z rozmowy z prof. dr hab. Patrycją Matusz dowiecie się m.in.: Dlaczego – choć więcej kobiet niż mężczyzn kończy studia wyższe – kobiety rzadziej i później uzyskują stopień profesorski? Czy w Polsce wciąż pokutuje przekonanie, że „chłopcy są lepsi z matematyki”, i czy przekłada się ono na mniejszą liczbę kobiet studiujących na kierunkach matematyczno-informatycznych? Dlaczego kobiety – choć uważane są za obowiązkowe i rzetelne pracownice – rzadziej zostają liderkami zespołów? Lepka podłoga, szklany sufit, efekt Matyldy – z jakimi zjawiskami mierzą się kobiety w trakcie kariery zawodowej?

prof. dr hab. Patrycja Matusz - prorektorka Uniwersytetu Wrocławskiego, politolożka, specjalistka w zakresie migracji, prezeska Fundacji Uniwersyteckiej im. Clary Immerwahr zajmującej się wspieraniem kobiet w nauce.

Böll Talks #16 - Rozmowa z dr Joanną Maćkowiak-Panderą

Z rozmowy z dr Joanną Maćkowiak-Panderą dowiecie się m.in.: Jakie są przyczyny tak nagłego wzrostu cen gazu i energii? Dlaczego zielona transformacja jest nieunikniona? Na jakich zasadach opierać się powinna transformacja sprawiedliwa społecznie? Czym jest europejski Fundusz Sprawiedliwej Transformacji i jakie wymierne korzyści nam przynosi? Na czym polegać powinna modernizacja i digitalizacja obecnego systemu energetycznego? Czy możliwe jest, aby Polska, trzeci najbardziej uzależniony od węgla kraj na świecie, stała sie liderką zielonej transformacji energetycznej? 

dr Joanna Maćkowiak-Pandera - prezeska think tanku Forum Energii, ekspertka w dziedzinie europejskich regulacji energetycznych i klimatycznych, rynków energii, OZE i transformacji energetycznej. Zajmowała sie negocjacjami klimatycznymi m.in. jako podsekretarz stanu w Ministerstwie  Środowiska podczas prezydencji Polski w Radzie Uniii Europejskiej.  

Böll Talks#15 - Rozmowa z prof. Leszkiem Żylińskim

Z rozmowy z prof. Leszkiem Żylińskim dowiecie się m.in.: Czy proza Heinricha Bölla jest wciąż aktualna? Jaki wpływ na nią miała XX-wieczna historia Niemiec i Europy? Czy rolą artysty jest pokazywanie niewygodnych prawd, zaangażowanie społeczne, stawanie po stronie krzywdzonych i poniżanych? Jak kształtowały się związki Bölla z Polską? Co fascynowało niemieckiego noblistę w twórczości Czesława Miłosza i Władysława Bartoszewskiego? Na czym zdaniem Bölla polega siła sprawcza języka?

prof. Leszek Żyliński – germanista i historyk literatury, kierownik Katedry Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych XIX–XXI wieku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek m.in. Kapituły Nagrody Literackiej im. Samuela Bogumiła Lindego, Societas Jablonoviana, Niemieckiej Akademii Języka i Literatury w Darmstadt.

Böll Talks#14 - Rozmowa z Dominiką Lasotą

 

Z rozmowy z Dominiką Lasotą dowiecie się m.in.: Czy COP26 był jedynie festiwalem greenwashingu globalnej północy, czy możemy mieć jakąkolwiek nadzieję na realną zmianę w walce z kryzysem klimatycznym? Czy zobowiązanie się przedstawicieli kilkudziesięciu państw podczas COP26 do „przyspieszenia wysiłków na rzecz ograniczania” energetyki węglowej to moment historyczny, czy raczej mydlenie oczu opinii publicznej? Czy protesty uliczne i strajki klimatyczne wywierają presję na polityków? Co napędza działaczki Młodzieżowego Strajku Klimatycznego?

Dominika Lasota – aktywistka klimatyczna działająca m.in. w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym (znanym również jako School Strike for Climate czy Fridays for Future), członkini Rady Konsultacyjnej Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, a także członkini alternatywnej delegacji polskiej podczas konferencji klimatycznej ONZ COP26 w Glasgow.  

Böll Talks#13 - Rozmowa z Piotrem Laskowskim

Z rozmowy z dr. hab. Piotrem Laskowskim dowiadujemy się m.in.: Czym była akcja „Hiacynt”? Jak umierała nadzieja na akceptację i równość wobec praw, którą rozbudził rok ’89? Jak na życie młodych, dorastających osób LGBT+ wpłynęła prowadzona od kilku ostatnich lat polityka przemocy państwowej wymierzonej w tę grupę? Dlaczego dzielenie się swoimi historiami nie jest afiszowaniem się? Dlaczego formy oporu społeczności LGBT+ i wzajemnej troski o siebie niosą nadzieję na zmianę? Dlaczego nie wolno zamilknąć i pozostać obojętnym?

dr hab. Piotr Laskowski – historyk idei, wykładowca Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, pedagog, współtwórca i pierwszy dyrektor Wielokulturowego Liceum Humanistycznego im. Jacka Kuronia, kierownik Pracowni Badań nad Historią i Tożsamościami LGBT+ UW.

Böll Talks#12 - Rozmowa z Martą Górczyńską

 

Podczas rozmowy z Martą Górczyńską przyjrzymy się trwającej od sierpnia katastrofie humanitarnej na polsko-białoruskim pograniczu, która z każdym tygodniem przybiera na sile. Dowiemy się o tragicznej sytuacji osób, które przez nielegalne pushbacki utknęły w zimnych i gęstych lasach wschodniej Polski. Zapytamy o to, jakie procedury powinny być wszczęte wobec każdej osoby, która także w sposób nieuregulowany przebywa na terytorium Polski, a także jakie prawa i umowy międzynarodowe zobowiązują Polskę do przestrzegania tych procedur? Dlaczego nie widzimy zdecydowanej reakcji Unii Europejskiej na obecny kryzys uchodźczy na jej wschodniej granicy? Wreszcie, co my możemy zrobić, by pomóc?

Marta Górczyńska – prawniczka zajmująca się ochroną praw człowieka, specjalistka w zakresie ochrony praw uchodźców, migrantów i ofiar handlu ludźmi, działaczka związaną m.in. z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, a obecnie z Grupą Granica, która pomaga uchodźcom na granicy polsko-białoruskiej.

Böll Talks#11 - Rozmowa z Agnieszką Bryc

Z rozmowy z dr Agnieszką Bryc dowiecie się m.in.: Co przyniosą Europie i światu odbywające się za tydzień wybory do rosyjskiej Dumy Państwowej i za dwa tygodnie wybory do niemieckiego Bundestagu? Czego od nowego rządu niemieckiego oczekiwać mogą kraje Europy Wschodniej? Dlaczego politykę wschodnią robi się na Zachodzie? Jak skutecznie prowadzić gry dyplomatyczne z Rosją Putina? Czego możemy nauczyć się od Ukrainy? Czy polska polityka zagraniczna jest skuteczna? Jakie powinny być cele polityki zagranicznej Unii Europejskiej?

dr Agnieszka Bryc – politolożka, specjalistka od polityki wschodniej, wykładowczyni na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od wielu lat dzieli się z publicznością wiedzą na temat spraw międzynarodowych.

Z rozmowy z Ane Piżl dowiecie się m.in: Czy dzień z życia ratownicy medycznej ma coś wspólnego z amerykańskim kinem akcji? Dlaczego bezczynność szkodzi bardziej niż popełnianie błędów? Jak ostatni rok wpłynął na poczucie bezpieczeństwa społeczności LGBT+ w Polsce? Z jakimi wyzwaniami mierzą się każdego dnia pary nieheteronormatywne żyjące w Polsce? W jaki sposób zwracanie uwagi na język, którym sie posługujemy, buduje kulturę równości i tolerancji? 

Ane Piżl - ratownica medyczna i spoejalistyczna, edykatorka i założycielka centrum szkoleniowego AdrenaLTika, prezeska fundacji Safe Water Safe Land, organizujacej szkolenia pierwszej pomocy w miejscach pozbawionych edukacji ratowniczej. Przeszkoliła ponad 12 tysięcy osób. Od dwudziestu lat działa w ratownictwie. Uczy odwagi, równości i szacunku wobec innych. Obecnie zajmuje sie szczepieniami przeciwko COVID. 

Böll Talks#9 - Rozmowa z Urszulą Sarą Zielińską

 

Z rozmowy z Urszulą Sarą Zielińską dowiecie się m.in.: Dlaczego Krajowy Plan Odbudowy musi być prawdziwie zielony? Jak zamienić frustrację polityczną na motywację? Dlaczego niekorzystna jest zarówno energia atomowa, jak i atomizacja życia politycznego? Czy nad Europą wieje zielony wiatr zmian? Dlaczego zamiast tam na Wiśle powinniśmy stawiać tamy inwestycjom w paliwa kopalne? Na koniec odwieczne pytanie: czy kobiety uratują świat?

Urszula Sara Zielińska – polska działaczka społeczna i polityczna, posłanka na Sejm IX kadencji, członkini Partii Zieloni i parlamentarnego Klubu Koalicji Obywatelskiej. Ukończyła zarządzanie i marketing w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Przez wiele lat mieszkała w Wielkiej Brytanii, pracując na stanowisku dyrektorki ds. marketingu. Aktywnie działa w obronie klimatu, zwierząt i praw człowieka. Uczestniczyła w protestach przeciwko wycince Puszczy Białowieskiej i obywatelskich strajkach w obronie niezależnych sądów. Ponadto angażowała się w projekt Ratujmy Kobiety i jest autorką zielonego programu „Polska bez smogu.”

Böll Talks#8 - Rozmowa z Adamem Wajrakiem

Z rozmowy z Adamem Wajrakiem dowiecie się m.in.: Dlaczego Puszcza jest wyjątkowym w skali światowej „uniwersytetem leśnym”? Dlaczego Puszcza Białowieska, obiekt przyrodniczy porównywany do Serengeti czy Yellowstone, wciąż nie jest w całości objęta ochroną ścisłą? Jak współpraca polsko-niemiecka doprowadziła do cudownego ocalenia jednego z najstarszych gatunków zwierząt żyjących na ziemi oraz jak żubr białowieski powrócił do Puszczy w 1929 r.? Czemu Puszcza bardziej niż regulacji czy zwalczania korników potrzebuje świętego spokoju?

Adam Wajrak – działacz na rzecz ochrony przyrody i dziennikarz związany z „Gazetą Wyborczą”. W 1997 roku przeniósł się do Puszczy Białowieskiej – obecnie mieszka w miejscowości Teremiski, wiosce położonej w Puszczy Białowieskiej. Jest autorem licznych publikacji i książek, w tym: „Umarły Las”, „Lolek”, „Przewodnik prawdziwych tropicieli” czy „Wilki”. Aktywnie działa na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej i zainicjował aktywistyczny ruch na rzecz ratowania Puszczy – Obóz dla Puszczy.

Böll Talks#7 - Rozmowa z Moniką Styczek-Kuryluk

Z rozmowy z Moniką Styczek-Kuryluk, rolniczką ekologiczną, dowiadujemy się m.in.:️ Z jakimi wyzwaniami mierzą się obecnie rodzinne gospodarstwa rolne? Jakie są skutki wejścia do Unii Europejskiej dla polskiego rolnictwa? Co konsumenci mogą zrobić dla lokalnych rolników? Jakie konsekwencje dla środowiska i klimatu niesie za sobą przemysłowa produkcja żywności? Jakie są korzystne i niekorzystne zmiany związane z modernizacją polskiej wsi?

Monika Styczek-Kuryluk – prowadzi 33 ha gospodarstwo ekologiczne o profilu roślinnym, w województwie lubelskim. Absolwentka rolnictwa na SGGW ze specjalizacją w zakresie rolnictwa ekologicznego. Fundatorka i Prezeska Fundacji Mała Wielka Zmiana, zajmującej się edukacją ekologiczną oraz wspieraniem rozwoju gospodarstw ekologicznych w Polsce. Członkini Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi Ekoland. Jedna ze sterniczek Koalicji Żywej Ziemi, domagającej się zmian w Polsce i w Unii Europejskiej w kierunku polityki rolnej sprawiedliwej społecznie i odpowiedzialnej wobec środowiska naturalnego.  

BöllTalks#6 - Rozmowa z dr Aleksandrą Kardaś

Z rozmowy z dr Aleksandra Kardaś, fizyczką atmosfery i współautorką bloga „Nauka o Klimacie” – dowiadujemy się m.in.: Skąd wiemy, że globalne ocieplenie to rezultat działań człowieka? Czy grożą nam wojny o zasoby i o wodę? Czy padający obficie śnieg zimą w Polsce oznacza, że klimat się poprawił? Czy w wyniku zmian klimatu przestaniemy w Polsce uprawiać ziemniaki? Jak wytłumaczyć przeciętnemu „Kowalskiemu”, żeby ograniczył spożycie mięsa i nie latał samolotem na wakacje do Tajlandii?

Dr Aleksandra Kardaś jest fizyczką atmosfery, popularyzatorką nauki, współautorką najpopularniejszego bloga o zmianach klimatu „Nauka o klimacie” i podręcznika o tym samym tytule, autorką i redaktorką naukową najnowszej publikacji Uniwersytetu Warszawskiego „Klimatyczne ABC”. Od wielu lat dzieli się z publicznością wiedzą na temat klimatu i zjawisk zachodzących w atmosferze w ramach wykładów, festiwali nauki i kursów internetowych.

BöllTalks#5 - Rozmowa z Kają Puto

Z rozmowy z Kają Puto – publicystką, redaktorką i reportażystką – dowiadujemy się m.in.:️ Czy jesteśmy świadkami buntu pokoleniowego albo nowej rewolucji kulturalnej? Dlaczego „dziadersi” tak irytują młode kobiety? Skąd bierze się coraz większa aktywizacja młodego pokolenia w Polsce i za granicą? Czy zmierzamy w kierunku laicyzacji państwa? Kiedy upolityczniły się media społecznościowe? Co łączy Strajk Kobiet z ruchem Black Lives Matter czy antyrządowymi protestami w Izraelu?

Kaja Puto – dziennikarka i redaktorka zajmująca się tematyką Europy Wschodniej, migracji i nacjonalizmu. Studiowała kulturoznawstwo, historię i filozofię w Krakowie, Tbilisi i Berlinie. Związana z „Krytyką Polityczną”, stowarzyszeniem reporterów Rekolektyw i stowarzyszeniem n-ost – The Network for Reporting on Eastern Europe. W latach 2015–2018 wiceprezeska wydawnictwa Ha!art. W czerwcu 2020 r. została laureatką Polsko-Niemieckiej Nagrody im. Tadeusza Mazowieckiego w dziedzinie „Prasa”.

Böll Talks#4 - Rozmowa z mec. Sylwią Gregorczyk-Abram

Czym dla zwykłego obywatela jest niezawisłość sądów? Gdzie przebiega granica pomiędzy wolnością słowa a mową nienawiści? Czy kobiety uratują Polskę? Dlaczego najbardziej satysfakcjonujące bywają sprawy niemedialne i trudne? Jak powstała koalicja „tęczowych obrońców”? Dlaczego o znaczeniu praworządności warto uczyć nawet małe dzieciaki? Gdzie szukać motywacji do walki o zmianę? Polecamy rozmowę z mec. Sylwia Gregorczyk-Abram, adwokatką, współtwórczynią inicjatywy obywatelskiej Wolne Sądy, Komitetu Obrony Sprawiedliwości, członkinią zarządu Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy.

Mec. Sylwia Gregorczyk-Abram współpracuje z organizacjami i inicjatywami społecznymi, m.in. z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. W swojej działalności pro bono realizuje misję wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Böll Talks#3 - Rozmowa z Ambasadorem RFN w Polsce, dr. Arndtem Freytag von Loringhoven

Gościem trzeciego odcinka jest Ambasador RFN w Polsce, Arndt Freytag von Loringhoven. Wcześniej dyplomata na placówkach w Pradze i Moskwie, pełnił też funkcję wiceszefa niemieckiego wywiadu, w NATO odpowiadał za bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, a w niemieckim MSZ kierował departamentem ds. europejskich. Zna więc także doskonale politykę UE od kuchni. Jaka Europa wyłoniła się spod pandemii? Jak ocenia przebieg niemieckiej prezydencji w UE? Gdzie widzi wyzwania dla stosunków polsko-niemieckich, a gdzie szanse?

Dr Arndt Freytag von Loringhoven, dyplomata z wieloletnim doświadczeniem i wiedzą na temat Europy Środkowo-Wschodniej, polityki bezpieczeństwa i kwestii europejskich. Od września 2020 Ambasador RFN w Warszawie.

Böll Talks#2 - Rozmowa z Rzecznikiem Praw Obywatelskich RP, Adamem Bodnarem

Jak rozmawiać z obywatelami i obywatelkami o prawach człowieka? Skąd brać motywację do walki o zmianę społeczną? Dlaczego prawa człowieka to nie tylko idea a rzeczywistość? W drugim odcinku z Rzecznikiem Praw Obywatelskich RP, Adamem Bodnarem, rozmawiamy m.in. o bilansie jego pięcioletniej kadencji.

Adam Bodnar prawnik i nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor uczelni na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie, działacz na rzecz praw człowieka, w latach 2010–2015 wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, od 2015 Rzecznik Praw Obywatelskich.

Böll Talks#1 - Rozmowa z prezeską Fundacji im. Heinricha Bölla, Ellen Ueberschär

Z rozmowy z Dr Ellen Ueberschär dowiadujemy się m.in. jak wyznaczać granice między solidarnością a interwencją, czym jest fundacja polityczna i kto ją finansuje oraz jak kształtować i komunikować kulturę solidarności. Ponadto: Jak budować infrastrukturę, która pozwala opierać się kryzysom zdrowotnym, ekologicznym czy cybernetycznym? Czego nauczyła nas pandemia i jakich błędów nie chcemy powtarzać? 

Dr Ellen Ueberschär – od lipca 2017 roku, wraz z Barbarą Unmüssig jest współprezeską Fundacji im. Heinricha Bölla. Teolożka. Wcześniej była sekretarzem generalnym niemieckiego Zgromadzenia Kościoła Protestanckiego (Deutscher Evangelischer Kirchentag). Jest odpowiedzialna za część działalności Fundacji związaną z polityką wewnętrzną, a także za politykę zagraniczną i bezpieczeństwa oraz tematy związane z obszarami Europy, Ameryki Północnej, Turcji i Izraela. Jest aktywną uczestniczką i komentatorką wydarzeń politycznych.