Wolność mediów

Wolne media oraz zróżnicowany krajobraz medialny mają kluczowe znaczenie dla demokracji. Jednak na całym świecie – także w Europie i w Unii Europejskiej – media oraz niezależni dziennikarze i dziennikarki znajdują się pod coraz większą presją.

Oddajemy tutaj głos osobom, które prezentują różne perspektywy na wyzwania, przed którymi stoją współcześnie media.

Jak wspieramy niezależne dziennikarstwo