Europejska Polityka Rolna

Wspólna Polityka Rolna to jeden z najważniejszych obszarów współdziałania krajów UE, na który przeznaczane jest ok. 40% unijnego budżetu. Jednak w obecnym kształcie, polityka ta nie tylko nie odpowiada na współczesne wyzwania, ale wręcz pogłębia istotne problemy środowiskowe i społeczne. W długiej perspektywie zagraża to suwerenności żywnościowej krajów unijnych. Fundacja im. Heinricha Bölla działa na rzecz podjęcia w Polsce szerokiej debaty na temat dominującego modelu rolnictwa, skutków WPR i jej niezbędnej reformy. Wspieramy te głosy, które zabiegają o to, by pieniądze publiczne wzmacniały rolnictwo zrównoważone pod względem ekologicznym, socjalnym i ekonomicznym.

Od pola do miejskiego stołu

W cyklu tekstów powstałym we współpracy z Krytyką Polityczną, przyglądamy się wyzwaniom związanym z transformacją systemu żywnościowego.
Posłuchajcie głosów osób działających na rzecz zmiany przemysłowego sposobu produkcji żywności.

 

Placeholder Image for Video Content

Aktualności

Więcej na ten temat "Europejska Polityka Rolna"

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej - Fundacja Heinricha Bölla

video-thumbnail Watch on YouTube

Nasze najnowsze publikacje

Spółdzielcza farma miejska

Spółdzielcza farma miejska

Raport podsumowuje półroczny proces pracy warsztatowej służącej opracowaniu spółdzielczych modeli działania dla dwóch powstających farm miejskich – w Warszawie i w Krakowie. Publikacja wprowadza w idee jadalnego miasta, wskazuje na rolę miejskiego rolnictwa w budowaniu odporności systemu żywnościowego i zwiększenia bioróżnorodności na obszarach zurbanizowanych. Daje również praktyczne wskazówki da osób chcących zakładać nowe farmy miejskie.
Rport Kooperatywy Spożywcze

Kooperatywy spożywcze w UE

Raport „Kooperatywy spożywcze w UE. Lekcje dla Polski” przedstawia wyniki badań nad  rozwiązaniami organizacyjnymi kooperatyw spożywczych w czterech krajach UE – na Węgrzech, w Czechach, we Włoszech i w Hiszpanii. Druga część raportu poświęcona jest kwestiom formalno-prawnym dotyczącym działalności kooperatyw spożywczych w Polsce. W raporcie znalazły się także rekomendacje dotyczące dalszego rozwoju sektora kooperatyw spożywczych w naszym kraju. Publikacja powstała w ramach  współpracy Fundacji Kooperatywy Grochowskiej, Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie oraz EIT Food.

Ochrona zasobów wodnych

Woda, której zabraknie. Ochrona zasobów wodnych na terenach rolniczych - Fundacja Heinricha Bölla

video-thumbnail Watch on YouTube

Woda to życie - Fundacja Heinricha Bölla

video-thumbnail Watch on YouTube

Nasze publikacje

Atlas pestycydów 2024

Atlas pestycydów 2024

Atlas pestycydów 2024 to obszerny przegląd aktualnej wiedzy naukowej i danych o pestycydach stosowanych w rolnictwie, ich wpływie na środowisko i ludzkie zdrowie oraz o alternatywnych sposobach ochrony roślin. W publikacji omówione są również globalne zależności i nierówności związane z handlem pestycydami.
Rośliny się nie oszuka- okładka

Rośliny się nie oszuka

Raport podsumowuje badania postaw wobec zmiany klimatu i polityk klimatycznych osób zamieszkujących tereny wiejskie, pracujących w rolnictwie i zatrudnionych w innych sektorach gospodarki. Badania jakościowe, których wyniki przedstawia publikacja prowadzone były w latach 2021 i 2023.
Kobiety.WIeś. Klimat. Środowisko

Kobiety. Wieś. Klimat i środowisko

Raport przygotowany przez Instytut Spraw Publicznych we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie. Omawia postawy, wiedzę oraz działania mieszkanek polskiej wsi wobec zjawiska zmiany klimatu i wyzwań środowiskowych, a także wskazuje rozwiązania potrzebne do tego, aby wspierać zrównoważony rozwój polskiej wsi i świadomość środowiskową jej mieszkanek i mieszkańców.
Atlas mięsa

Atlas mięsa 2022

Atlas Mięsa to zbiór aktualnych danych i faktów dotyczących konsumpcji, produkcji, przetwórstwa i handlu mięsem. Publikacja wyjaśnia problematyczny charakter hodowli zwierząt gospodarskich i wskazuje jej społeczne, etyczne i środowiskowe konsekwencje.
Woda w rolnictwie

Woda w rolnictwie

Diagnoza powstała z inicjatywy Koalicji Żywa Ziemia i opracowana we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla oraz Fundacją WWF Polska.  Zawiera głęboką i wieloaspektową diagnozę stanu zasobów wodnych w Polsce.
Wszystkie publikacje programu "Europejska Polityka Rolna"

Nasze podcasty

Co z tym mięsem

Nasze Atlasy

Pesticide Atlas 2022

Atlas
The Pesticide Atlas raises awareness, provides comprehensive information and fosters nuanced debate around agrochemicals used for pest control. It sheds light on different aspects from scientific research, including the impact of pesticides on soils, waters, biodiversity and health, and highlights alternative models with a more stringent implementation of integrated pest management where synthetic substances are only a last resort option.

Insect Atlas 2020

Atlas
The Insect Atlas provides Data and facts about beneficial and harmful insects in agriculture, formulates criticism of the overly hesitant policy and names the urgently needed steps to protect insects.