Morski wiatr kontra atom

Instytut Energetyki Odnawialnej
Bezpłatnie
Place of publication
Warszawa
Date of Publication
2011
Number of Pages
44
Licence
All rights reserved.
Language of publication
Polski

Energetyka jądrowa oraz morska energetyka wiatrowa często traktowane są jako alternatywne technologie tworzenia nowych mocy. Takie podejście, zwłaszcza w Unii Europejskiej, motywowane jest zazwyczaj potrzebą realizacji polityki klimatycznej. Niektóre kraje, jak Wielka Brytania, rozwijają obie technologie, inne, jak Niemcy, rezygnują z energetyki jądrowej na rzecz morskiej energetyki wiatrowej. Polska pozostaje jednym z nielicznych krajów na świecie, który nie mając doświadczeń w energetyce jądrowej i stojąc przed wyborem rozwijania obu opcji technologicznych od podstaw, zdecydował się postawić na energetykę jądrową. Jednym z najważniejszych przytaczanych argumentów za takim właśnie rozwiązaniem były koszty produkowanej energii.

Praktycznym celem pracy jest potrzeba dokonania porównawczej analizy ekonomicznej projektu budowy i oddania do użytku w 2020 roku pierwszej elektrowni jądrowej (EJ) – na przykładzie planowanej inwestycji o założonej mocy 3 GW w Żarnowcu – z budową klastra morskich farm wiatrowych (MFW) w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, o mocy równoważnej produkcji energii z EJ. Zdecydowano się na przeprowadzenie symulacji ekonomicznych z wykorzystaniem metod dyskontowych oraz analizę i porównanie kosztów produkowanej energii. Wybrano sprawdzony model kosztowy, opracowany i wykorzystany w ostatnim raporcie Centre for Energy and Environmental Policy Research w amerykańskim Massachusetts Institute of Techology (MIT). Dokument został wydany w 2009 roku i skupia się na ocenie i porównaniu kosztów energetyki jądrowej i innych technologii opartych na paliwach kopalnych. Autorzy niniejszego studium porównawczego podjęli próbę wpisania morskiej energetyki wiatrowej we wspomniany model, nazywany w pracy modelem MIT i bezpośredniego porównania kosztów EJ i MFW w warunkach polskich.

Table of contents

1. Streszczenie s. 3
2. Wstęp s. 7
3. Metodyka i założenia analiz porównawczych ekonomiki produkcji energii w elektrowni jądrowej i morskich farmach wiatrowych s. 11
4. Możliwości rozwoju morskiej energetyki wiatrowej do 2030 roku s. 18
5. Wyniki porównawczych analiz ekonomicznych dla elektrowni jądrowej i klastra morskich farm wiatrowych s. 27
6. Skutki socjoekonomiczne. Potencjał tworzenia miejsc pracy w morskiej energetyce wiatrowej w Polsce s. 33
7. Podsumowanie i rekomendacje s. 39