Populizm w Europie Środkowej – wyzwanie przyszłości

Populizm w Europie Środkowej – wyzwanie przyszłości

Populizm w Europie Środkowej – wyzwanie przyszłości
16 maja 2014 Redakcja: Szymon Bachrynowski
Green European Foundation
Bezpłatnie
Miejsce publikacji: Warszawa
Data publikacji: 2012
Liczba stron: 58
Język publikacji: English

Publikacja bada problem prawicowego populizmu pod kątem różnych zagadnień tematycznych i perspektyw narodowych. Pokazuje podobieństwa i różnice między europejskimi przejawami populizmu, jak również odpowiedzi ruchów zielonych i progresywnych na to wyzwanie.

W obliczu finansowego, ekonomicznego i społecznego kryzysu, prawicowa retoryka populistyczna częściowo przeniosła się z wymiaru kultowego na społeczno-ekonomiczny, wykorzystując europejskie podziały na osi północ-południe, wschód-zachód. Można było zaobserwować nasilenie tendencji populistycznych po lewej stronie politycznego spektrum. Wyniki wyborów dowiodły, że populizm na stałe wpisał się w strukturę systemu demokracji.

W związku z tym, postanowiliśmy skupić się na przypadkach populizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, tym bardziej, że wyzwania z nimi związane nasilały się, a mimo to nie były dokumentowane. Podczas dwudniowych warsztatów środowiska akademickie oraz ekspertki i eksperci think-tanków z Węgier, Austrii, Polski, Niemiec, Słowacji i Czech analizowały kwestie populistycznej polityki i populistycznego stylu uprawiania polityki. Czy istnieje szansa na zmianę polityki strachu w politykę wolności i bezpieczeństwa również w tym regionie?
Publikacja w języku angielskim.

Spis treści:

Foreword p. 4

Populism in Central Europe – challenge for the future! p. 5
An Introduction to the workshop and open debate
Prof. Wawrzyniec K. Konarski, PhD (Jagiellonian University)

POLAND p. 10
From periphery to power: the trajectory of Polish populism, 1989-2012
Dr. Ben Stanley, PhD (UKSW Warsaw)

GERMANY p. 20
Populism in Germany
Lionel Clesly Voss LLB (hons), MA, PhD student of Political Science
(Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg)

AUSTRIA p. 25
1. Right-wing populism in Austria: just populism or anti-party party normality? p. 25
Dr. Manfred Kohler, PhD (European Parliament & University of Kent)
2. Populist parties in Austria p. 30
Karima Aziz, MMag.a (Forum Emancipatory Islam)

SLOVAKIA p. 34
Populism in Slovakia
Peter Učeň, PhD (independent researcher)

CZECH REPUBLIC p. 43
Populism in the Czech Republic
Maroš Sovák, PhD (Masaryk University)

HUNGARY p. 48
Populism in Hungary: Conceptual Remarks
Dr. Szabolcs Pogonyi, PhD (CEU Budapest)

AFTERWORD p. 52

0 Komentarze

Dodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz