Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Bezpłatnie
Place of publication
Warszawa
Date of Publication
2016
Number of Pages
164
Licence
Language of publication
Polski
ISBN / DOI
978-83-62245-59-8

W państwach Unii Europejskiej trwa dyskusja, w jaki sposób państwa mają podzielić się przyjęciem migrantów, w tym uchodźców, którzy już znaleźli się na terytorium Europy: to uchodźcy z Syrii, Afryki, Afganistanu, Pakistanu, Czeczenii i Tadżykistanu. Do Polski przyjeżdżają i są obecni migranci poszukujący pracy, głównie z Ukrainy.

Kolejne wydanie podręcznika dla funkcjonariuszy publicznych „Cudzoziemcy w Polsce” zostało przygotowane przez Program Bezpłatnej Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przy wsparciu m.in. Fundacji im. Heinricha Bölla. Publikacja wskazuje, w jaki sposób, zgodnie z prawem, można w Polsce przyjmować uchodźców, zapewnić legalny pobyt i pracę czy możliwość rejestracji biznesu oraz dostęp do edukacji i pomocy społecznej.

"Kiedy patrzę na podręcznik, wiem, że polski system prawny i administracyjny jest przygotowany na przyjęcie i akomodację migrantów, w tym tych, którzy uciekają przed prześladowaniami, poszukują bezpiecznego schronienia. Rynek pracy jest otwarty i chętnie przyjmie nowych pracowników. A zatem zmieńmy filozofię – przyjmujmy [uchodźców]! Człowiek, który znajduje możliwości legalnego funkcjonowania w społeczności nie jest niebezpieczny. Ostatnie ataki w Polsce na obcokrajowcy pokazują, że to cudzoziemcy są zagrożeni. Jeszcze raz zmieńmy filozofię – pokażmy społeczeństwu sens przyjmowania migrantów i potępiajmy agresje wobec nich. Mamy w Polsce warunki – ten podręcznik jest przewodnikiem."

Fragment wstępu dr hab. Irena Rzeplińska, prof. INP PAN

Table of contents

Słownik.....9

I Rozdział – cudzoziemcy w Polsce – zjawiska i charakterystyka kulturowa wybranych grup.......13

II Rozdział – wizy i przekraczanie granicy polskiej.........35

II Rozdział – zezwolenie na pobyt czasowy............54

IV Rozdział – zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE  i zezwolenie na pobyt stały......69

V Rozdział – status uchodźcy i ochrona uzupełniająca...... 84

VI Rozdział – zgoda na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgoda na pobyt tolerowany....... 101

VII Rozdział – nielegalny pobyt cudzoziemca na terytorium Polski..... 119

VIII Rozdział – fakty i mity na temat uchodźców, relokacji i przesiedlenia cudzoziemców do polski...... 136

Podstawowe akty prawne........ 150