Impressum

Fundacja im. Heinricha Bölla

ul. Żurawia 45, IIIp.
00-680 Warszawa
Tel.: 0048 22 440 13 33
Fax: 0048 22 440 13 37
e-mail: pl-info@pl.boell.org
www.pl.boell.org

Odpowiedzialność za treści na stronie internetowej:

Irene Hahn-Fuhr
Dyrektorka Fundacji im. Heinricha Bölla 

Prowadzenie strony internetowej i mediów społecznościowych:

Liliana Religa
Asystentka Dyrekcji/ Public Relations
 

Fundacja im. Heinricha Bölla jest niemiecką fundacją polityczną afiliowaną przy partii Zieloni/ Sojusz '90. Reprezentuje ją zarząd i dyrektorka generalna (CEO):

Fundacja im. Heinricha Bölla z siedzibą w Berlinie została zarejestrowana zgodnie z niemieckim prawem w Rejestrze Stowarzyszeń (Vereinsregister) w Sądzie Obwodowym Charlottenburg (Berlin), nr 95 VR 17462 B, i jest uznawana przez niemieckie urzędy podatkowe za  organizację niedochodową działającą na rzecz kultury, edukacji i pomocy rozwojowej  (Tax ID 27/667/53019).

NIP: 525-22-25-830.

Wyłączenie odpowiedzialności
Mimo ustawicznego nadzoru redaktorskiego nie bierzemy odpowiedzialności za dokładność, kompletność czy aktualność treści strony. Artykuły zlecone zewnętrznym osobom nie odzwierciedlają stanowiska Fundacji im. Heinricha Bölla.

Strona Fundacji im. Heinricha Bölla posiada linki zewnętrzne. Wyłączną  odpowiedzialność za ich treść ponoszą operatorzy tych stron. Nie monitorujemy tych witryn pod kątem działań niezgodnych z prawem, o ile nie ma do tego konkretnych wskazań. Jeżeli Fundacja im. Heinricha Bölla zostanie powiadomiona o treściach niezgodnych z prawem, natychmiast usunie wskazane linki.

Oświadczenie o prawach autorskich
Wszystkie materiały opublikowane na tej stronie podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Prawa do treści zostały oznaczone zgodnie z ustaleniami zawartymi z autor(k)ami. Zarazem wspieramy strategię upowszechnianą przez ruch wolnych licencji Creative Commons.

W przypadku pobierania i wykorzystywania dokumentów chronionych prawem autorskim, należy uzyskać uprzednią zgodę Fundacji im. Heinricha Bölla lub wymienionego posiadacza praw autorskich.

Prywatność i ochrona danych
Fundacja im. Heinricha Bölla przestrzega przepisów z zakresu prywatności i ochrony danych zgodnie z niemieckim prawem  (Bundesdatenschutzgesetz). Dane osobowe nie są zbierane, przechowywane, przetwarzane ani przekazywane osobom trzecim bez uzyskania wcześniejszej zgody.

Strona Fundacji im. Heinricha Bölla prowadzi statystyki rejestrując dane na temat odwiedzin. W tym celu, zapisuje się na Państwa komputerze ciasteczka. W ten sposób pozyskane dane nie trafiają do osób trzecich. Fundacja wykorzystuje platformę Piwik. Piwik- w przeciwieństwie do innych narzędzi analitycznych - zapisuje skrócone adresy IP, dzięki czemu profile użytkowania pozostają anonimowe. Ochrona danych odpowiada niemieckiej ustawie federalnej o ochronie danych (BDSG) oraz dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136.

W razie dalszych pytań na temat polityki prywatności i ochronych danych prosimy o kontakt na adres: datenschutz@boell.de.